Ưu tiên vốn vay cho phát triển sản xuất, kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

21/07/2011 - 16:25

Để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long -Chi nhánh Bến Tre (MHB Bến Tre) đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của đơn vị.

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là tạo khả năng ổn định, tăng trưởng nguồn vốn hoạt động; đẩy mạnh cơ cấu lại dư nợ và danh mục đầu tư theo hướng giảm dần dư nợ cho vay phi sản xuất, ưu tiên nguồn vốn để cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa và khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhiệm vụ trọng tâm được xác định là đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chỗ, tranh thủ các nguồn tài trợ ủy thác, vốn điều hòa từ Hội sở Trung ương, nhằm tạo sự ổn định và chủ động về nguồn vốn. Trong huy động vốn, MHB Bến Tre luôn chú trọng các giải pháp về đổi mới cung cách phục vụ, không ngừng nâng cao chất lượng, thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng, triển khai các chương trình, hình thức huy động vốn linh hoạt và phát triển các sản phẩm đa dạng về hình thức, kỳ hạn, phương thức trả lãi, để thu hút khách hàng; tận dụng và khai thác tốt nguồn vốn nhàn rỗi của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua việc mở rộng công tác phát hành thẻ và thanh toán lương qua tài khoản thẻ của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Kết hợp việc cho vay khép kín, MHB Bến Tre cung cấp trọn gói các sản phẩm dịch vụ và mở rộng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, trong 6 tháng qua, trước diễn biến phức tạp và áp lực cạnh tranh gay gắt về công tác huy động vốn, MHB Bến Tre vẫn duy trì được khả năng ổn định cơ bản về nguồn vốn huy động tại địa phương. Đến cuối tháng 6, nguồn vốn huy động tăng 10,3% so với đầu năm, đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch ngân hàng cấp trên giao, với cơ cấu 100% vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế. Tỷ lệ vốn huy động tại địa phương từ 69% thời điểm đầu năm lên 85% tại thời điểm 30-6-2011; trong đó vốn tài trợ ủy thác chiếm 10,5% trên tổng nguồn vốn hoạt động, tăng 4,5% so đầu năm, đã thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của đơn vị trong việc thực hiện mục tiêu đảm bảo khả năng ổn định, chủ động về nguồn vốn hoạt động, góp phần tích cực vào việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về đầu tư tín dụng, MHB Bến Tre tập trung đẩy mạnh việc cơ cấu lại dư nợ và danh mục đầu tư theo hướng giảm dần dư nợ cho vay phi sản xuất, ưu tiên tập trung nguồn vốn để cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa và khu vực nông nghiệp, nông thôn để thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn. Trong 6 tháng qua, doanh số cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 3,4% so cùng kỳ năm 2010, chiếm 16,1%; doanh số cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh đối với cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 18,2% so cùng kỳ năm 2010, chiếm 80,7% trên tổng doanh số cho vay. Riêng doanh số cho vay lĩnh vực phi sản xuất giảm 18% so với cùng kỳ năm 2010, chỉ chiếm tỷ trọng 3,2% trên tổng doanh số cho vay. Về dư nợ cho vay, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 13,7%, tăng 5,7% so với đầu năm; lĩnh vực sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 64%, tăng 9% so với đầu năm; lĩnh vực phi sản xuất chiếm 22,3% trên tổng dư nợ, giảm 9,7% so với đầu năm. Từ đó, cho thấy cơ cấu dư nợ tín dụng về cơ bản đã được chuyển hướng tích cực, đúng định hướng và đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu đề ra trong thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và Chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước.

Với đặc thù chuyên sâu là một ngân hàng thương mại Nhà nước cho vay trên lĩnh vực nhà ở, là thế mạnh của đơn vị với dư nợ chiếm khoảng 30% trên tổng dư nợ, việc thực hiện cơ cấu lại dư nợ khi thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ đối với đơn vị đã gặp không ít khó khăn, do hầu hết các khoản vay đều thỏa thuận lịch trả nợ theo định kỳ. Tuy nhiên, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc định hướng chỉ đạo là hạn chế tối đa việc cho vay mới lĩnh vực phi sản xuất; theo dõi sát các khoản nợ đến hạn và tích cực xử lý, thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu nhằm đảm bảo chỉ tiêu dư nợ và tỷ lệ cho vay phi sản xuất giảm dần theo lộ trình. Đến ngày 30-6-2011, dư nợ cho vay phi sản xuất giảm trên 60 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương tỷ lệ giảm 30% so dư nợ đầu kỳ, thực hiện vượt chỉ tiêu dư nợ cho vay phi sản xuất theo kế hoạch được ngành cấp trên giao, góp phần tạo nguồn vốn để mở rộng đầu tư tín dụng theo hướng tập trung nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp. Để thực hiện Nghị quyết 11, MHB Bến Tre còn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm túc các chế độ, chính sách tiền tệ, lãi suất huy động, thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, cho vay đảm bảo tuân thủ đúng quy định, tích cực thu nợ, thu lãi, đôn đốc rà soát và xử lý các khoản nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện tốt các dịch vụ, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, mở rộng khách hàng.

MHB CHI NHÁNH BẾN TRE

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN