Ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện từ ngày 1-9-2018

07/08/2018 - 19:38

Lãnh đạo Chi cục thuế TP. Bến Tre và Bưu điện TP. Bến Tre ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu. Ảnh: Hồng Quốc

Lãnh đạo Chi cục thuế TP. Bến Tre và Bưu điện TP. Bến Tre ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu. Ảnh: Hồng Quốc

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, ngành thuế tỉnh đã và đang thực hiện nhiều biện pháp cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT).

Thực hiện Quyết định số 1024/QĐ-TCT ngày 31-5-2018 của Tổng cục Thuế về việc thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện đối với hộ kinh doanh cá thể là một trong những biện pháp nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước và quản lý thuế hiệu quả hơn; nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế, công chức thuế tập trung vào việc hướng dẫn chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế…; giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa công chức thuế và NNT, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn.

Thực hiện ủy nhiệm thu thuế là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cá nhân, hộ gia đình kinh doanh. Thông qua phương thức ủy nhiệm thu thuế này sẽ tiết kiệm được chi phí về thời gian, công sức của NNT và chi phí chung của toàn xã hội.

Bưu điện tỉnh là đơn vị được lựa chọn để ủy nhiệm thu thuế là doanh nghiệp có hệ thống mạng lưới rộng khắp trên địa bàn, có nguồn nhân lực tốt, có kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng, kết cấu hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ nộp thuế cho NNT; đồng thời, có thể kết nối trao đổi thông tin với cơ quan thuế nhanh chóng, kịp thời bằng phương thức điện tử.

Kết hợp các điều kiện trên, Cục Thuế tỉnh thông báo:

Kể từ ngày 1-9-2018, Cục Thuế tỉnh thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn các huyện, thành phố.

Thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện là: hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán thực hiện nộp thuế qua đơn vị ủy nhiệm thu thuế là bưu điện không phải nộp thuế qua cơ quan thuế, qua các hình thức: nhân viên bưu điện có thể thu thuế tại địa chỉ kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình, tại các điểm giao dịch bưu điện hoặc chuyển khoản ngân hàng, qua thẻ thanh toán hay bằng các hình thức thanh toán điện tử khác thông qua tài khoản của bưu điện (do thỏa thuận cách nộp giữa cá nhân, hộ gia đình với nhân viên bưu điện) thay cho việc trước đây hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải đến các địa điểm tập trung vào giờ hành chính để thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, với phương thức ủy nhiệm thu thuế này, kể từ ngày 1-9-2018 sẽ có trên 23.700 hộ kinh doanh cá thể thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện. Đây là phương pháp giảm thiểu thời gian, thủ tục cho ủy nhiệm thu thuế. Đồng thời, hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. NNT được hưởng các dịch vụ nộp thuế theo phương pháp điện tử nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi, giảm thời gian và chi phí.

Việc phát triển nhiều dịch vụ thu thuế văn minh hiện đại sẽ từng bước thay thế hình thức thủ công bằng tiền mặt và tiến đến thực hiện chủ trương về thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ. Cục Thuế tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước qua việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện. Bưu điện đảm bảo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho NNT và kết nối trao đổi thông tin với cơ quan thuế kịp thời và nhanh nhất.

Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích