Về độ tuổi hưởng chính sách người cao tuổi

11/01/2021 - 06:51

BDK - Cử tri huyện Giồng Trôm đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương giảm độ tuổi hưởng chính sách người cao tuổi (NCT) từ 80 xuống còn 75 tuổi và nâng mức hỗ trợ cho NCT.

- UBND tỉnh: Căn cứ Luật NCT và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Chính phủ, quy định đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội, gồm: 1. NCT thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng; 2. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trợ cấp xã hội hàng tháng.

 Những nội dung thuộc lĩnh vực cử tri kiến nghị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản trả lời tại Công văn số 215/BLĐTBXH-VP ngày 11-11-2019 về việc trả lời cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV và Công văn số 79/BLĐTBXH-VP ngày 6-1-2020 về việc trả lời cử tri trước Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội; trong đó có nội dung về độ tuổi và nâng mức trợ cấp hàng tháng cho NCT. Trong thời gian tới, khi Chính phủ ban hành nghị định mới, tỉnh sẽ triển khai và thông báo rộng rãi để cử tri được biết.

    BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN