Về việc chỉnh trang, thu gọn cáp treo viễn thông

26/09/2023 - 20:38

Cử tri Cù Thanh Sơn, ấp Quí Mỹ, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú có ý kiến: Hiện nay, có rất nhiều dây cáp của các nhà mạng treo thấp ảnh hưởng về mặt giao thông, vẻ mỹ quan, cử tri đề nghị các ngành chức năng và doanh nghiệp viễn thông thực hiện chỉnh trang, thu gọn cáp treo viễn thông nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và góp phần tạo vẻ mỹ quan tại địa phương.

- UBND tỉnh trả lời: Nội dung này, UBND tỉnh thông tin đến cử tri được rõ: Ngày 28-2-2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1020/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột năm 2023. Hiện tại, các cơ quan, đơn vị đang triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND huyện Thạnh Phú đã ban hành Kế hoạch số 613/KH-UBND ngày 13-3-2023 về thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột trên địa bàn huyện năm 2023. Các doanh nghiệp viễn thông phối hợp chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột tuyến từ ngã ba chợ Thạnh Phú đến doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Mỹ An (chiều dài khoảng 1.200m). Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột trên các tuyến đường theo Kế hoạch số 613/KH-UBND ngày 13-3-2023.

Đồng thời, để kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri, tại ấp Quí Mỹ, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, kiểm tra để chỉnh trang, làm gọn cáp tại các vị trí cử tri đã phản ánh. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông (Viễn thông Bến Tre và Viettel Bến Tre), Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thạnh Phú thực hiện kiểm tra, rà soát và đã thực hiện xong việc chỉnh trang, làm gọn cáp tại các vị trí cử tri đã phản ánh đảm bảo đúng quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và góp phần tạo vẻ mỹ quan trên địa bàn.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN