Về việc lấy tài sản di tặng để thực hiện nghĩa vụ của người chết để lại

03/10/2011 - 07:22

Hỏi: Cha tôi chết có để lại di chúc: Dành số tiền 100 triệu đồng cho một cơ sở thờ tự, số tài sản còn lại là 1,4 tỷ đồng chia đều cho hai anh em tôi. Trước khi mất, cha tôi có nợ một người bạn 100 triệu đồng và anh em tôi phải trả số nợ này. Vậy cơ sở thờ tự nêu trên có phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ hay không?

(Nguyễn Văn Ba, Bến Tre)

Trả lời:

Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác, việc di tặng này được ghi rõ trong di chúc. Thực chất, đây là một hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện (khi người có tài sản chết thì số tài sản được viết di tặng sẽ thuộc về người được di tặng). Mặt khác, Luật cũng quy định: Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng sẽ được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

Trong trường hợp trên, cơ sở thờ tự không phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

(Điều 671 - Bộ luật Dân sự)

 

Tổ BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN