Viễn thông Bến Tre hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tình thương

31/03/2009 - 09:54

Viễn thông Bến Tre đang triển khai thực hiện chương trình “Phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể địa phương và các ngành phát triển dịch vụ Viễn thông- Công nghệ thông tin và xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương”.

Theo chương trình này, dự kiến trong năm 2009 sẽ xây dựng 100 nhà tình nghĩa, tình thương.

Chương trình được triển khai thực hiện từ tháng 3 đến 12-2009.

Nguyễn Văn Phú (Viễn thông Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN