Xây dựng tiêu chuẩn sản xuất tôm công nghệ cao

15/04/2021 - 15:14

Trang trại nuôi tôm công nghệ cao tại huyện Thạnh Phú.

Trang trại nuôi tôm công nghệ cao tại huyện Thạnh Phú.

UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về quy định quản lý nuôi tôm biển thâm canh mật độ cao và bổ sung nội dung này vào chương trình họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 6-2021.

Hiện nay, việc phát triển nuôi tôm biển với hình thức thâm canh mật độ cao (gọi là nuôi tôm công nghệ cao) đang phát triển rất nhanh trên địa bàn 3 huyện: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú và Trung ương chưa có văn bản quy định quản lý đối với hình thức nuôi này. Được biết, việc xây dựng và ban hành quyết định này nhằm quy định cụ thể các tiêu chuẩn, quy mô phát triển nghề nuôi thủy sản của tỉnh theo hướng ổn định và bền vững. Qua đó, góp phần thực hiện chỉ tiêu 4.000 ha nuôi tôm công nghệ cao giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 07-NQ/ĐH ngày 29-1-2021 của Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.  

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN