Xây thêm 33 cầu nông thôn

21/04/2009 - 10:51

Dự án ViE/5/12 được Bộ Hợp tác kinh tế liên bang và phát triển CHLB Đức và Quỹ Schmitz tài trợ 137 cầu xây dựng 2 năm (2007 – 2008) đã hoàn thành tốt đẹp, dự án ViE… đã được thỏa thuận kéo dài đến tháng 7-2009, cho thêm 33 cầu với số tiền được hỗ trợ là 95.480 Euro tương đương 2,2 tỷ đồng.

Hội KHKT cầu đường đã phối hợp với các huyện, thị khảo sát chọn các vị trị để xây cầu. Hội hợp đồng giao cho Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ và Công ty Cổ phần xây dựng giao thông thi công xây dựng. Huyện và các xã đang tiến hành giải phóng mặt bằng, phát quang xây dựng móng cầu, lộ vào cầu. Phấn đấu đến tháng 7-2009 hoàn thành đưa vào sử dụng các cầu trên.

Tại phòng họp khách sạn Hàm Luông Bến Tre. ông Michael Dirkx (bìa phải) Giám đốc điều hành dự án ViE/5/12 và ông Trịnh Văn Y Chủ tịch Hội KHKT cầu đường ký kết thỏa thuận hỗ trợ 33 cầu nông thôn. Ảnh: H.C.Đ

Trịnh Mai Sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN