Xung kích trong các phong trào của địa phương

21/07/2010 - 08:47

Trong 6 tháng đầu năm, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên huyện Ba Tri đã thực hiện thắng lợi nhiều mặt công tác. Các cấp Đoàn, Hội cơ sở luôn quan tâm, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, học tập, giáo dục chính trị cho đoàn viên, hội viên. Qua học tập, đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia các phong trào thi đua do Đoàn, Hội tổ chức.

Đặc biệt, Huyện Đoàn Ba Tri đã lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào như: xung kích phát triển kinh tế, xã hội; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội; xung kích trong công tác cải cách hành chính... Từ các phong trào này, Huyện Đoàn Ba Tri đã vận động đoàn viên, hội viên và các đơn vị, cá nhân đóng góp kinh phí trên 500 triệu đồng để xây dựng mới 4 cây cầu bê-tông, trải đá 7,5km đường, tặng  trên 100 suất học bổng cho học sinh nghèo và tặng 1.200 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong huyện. Ngoài ra, Huyện Đoàn Ba Tri và các cấp đoàn cơ sở còn phát động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện 3 chương trình trọng tâm của tỉnh về đảm bảo an toàn giao thông, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Qua các phong trào hành động cách mạng, các cấp đoàn giới thiệu 113 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 74 đồng chí được kết nạp vào Đảng.
Trong 6 tháng cuối năm 2010, Huyện Đoàn Ba Tri tập trung thực hiện chiến dịch Mùa hè xanh, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, công tác đảm bảo an toàn giao thông và Hội trại “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc”.

MINH ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN