Xuống giống được 892ha lúa Đông - Xuân

06/01/2014 - 08:02

Vụ lúa Đông - Xuân (2013-2014) này nông dân đã xuống giống được 892ha, đạt 68,6% kế hoạch, tập trung ở các xã tiểu vùng I. Trong đó, lúa đang trong giai đoạn mạ từ 1 đến 15 ngày tuổi chiếm 500ha, còn lại đang trong giai đoạn làm đòng và đẻ nhánh, gồm các loại giống: OM-4900, OM-6162, OM-9921.

Tình hình sâu bệnh gây hại trên lúa không đáng kể, chỉ xuất hiện rải rác một số bệnh bọ trĩ, ốc bưu vàng, nhưng đã được nông dân phòng trị kịp thời, không gây ảnh hưởng đến các diện tích lúa. Theo Trạm bảo vệ thực vật huyện dự báo, khi thời tiết bắt đầu ấm lại, sương mù nhiều là thời điểm thích hợp cho các loại sâu bệnh phát sinh. Do đó, bà con nông dân nên thường xuyên thăm đồng và cần quan tâm phòng, trị các loại sâu, bệnh, dịch hại tổng hợp; bón phân cân đối, trong đó tăng cường bón phân kali và giữ mực nước trong ruộng vừa đủ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo phương pháp “4 đúng”, áp dụng chương trình “1 phải - 5 giảm”, hạn chế bón phân đạm.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN