Lực lượng vũ trang huyện Ba Tri

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

31/07/2020 - 07:13

BDK - Đầu năm 1945, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Xứ ủy, Quận ủy, Ủy ban Khởi nghĩa Ba Tri được thành lập. Theo đó, ngày 26-8-1945, các đội cảm tử, đội tự vệ, thanh niên tiền phong được vũ trang ra đời cùng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay thực dân, phong kiến đi đến thắng lợi hoàn toàn. Từ mốc son lịch sử đó, ngày 19-3-2015, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 quyết định công nhận ngày 26-8-1945 là Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Ba Tri.

Huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ địa phương. Ảnh: Văn Tâm

Huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ địa phương. Ảnh: Văn Tâm

Lập nhiều chiến công

Ra đời từ trong phong trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, LLVT huyện với lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, với vũ khí thô sơ, vừa bám trụ chiến đấu, vừa phát triển phong trào du kích chiến tranh, mở rộng vùng giải phóng, phát triển lực lượng bộ đội địa phương quân… đã đánh bại kế hoạch bình định theo chiến thuật “vết dầu loang”, “tháp canh, mạng nhện” của địch, góp phần thắng lợi chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 trên cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT huyện dưới sự lãnh đạo của Quận ủy đã cùng nhân dân tiến hành nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù; đặc biệt, đánh bại các Tiểu đoàn 454, 453, 401, các đơn vị Trung đoàn 10, chủ lực ngụy và 7 đoàn bình định của địch, góp phần thắng lợi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bên cạnh đó, LLVT huyện tham gia chiến đấu, bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT huyện Ba Tri dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy, Ủy ban Kháng chiến cùng nhân dân kháng chiến toàn dân, toàn diện đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần vào thắng lợi chung của toàn tỉnh và cả nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau ngày miền Nam giải phóng, LLVT huyện tiếp quản chính quyền, khắc phục hậu quả, giải quyết các chế độ, chính sách sau chiến tranh, truy quét tàn quân địch, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Qua từng giai đoạn cách mạng, ở bất kỳ thời điểm lịch sử nào, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và LLVT huyện Ba Tri nói riêng cũng luôn tin tưởng và phục tùng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, nhất là vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,5% so với dân số, lực lượng dự bị động viên đạt trên 100%; hàng năm, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đạt trên 90% quân số; diễn tập, tuyển quân, tuyển sinh đều đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật chuyển biến tốt, tích cực tham gia phòng chống lụt bão, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ; thường xuyên giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Nhiều năm liền, Đảng bộ Quân sự huyện được Huyện ủy công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua Quyết thắng (2017, 2018, 2019).

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Ba Tri luôn tỏ rõ là lực lượng trung thành, tin cậy nhất của Đảng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, Nghị quyết Đảng bộ huyện, Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 .

Thượng tá Lữ Văn Công (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tri)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN