Chi bộ ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận: Xây dựng chi bộ ấp trong sạch, vững mạnh toàn diện

21/02/2020 - 07:18

BDK - Năm 2019, Chi bộ ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận (Bình Đại) được công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đây là kết quả của việc tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn A, đảng viên Chi bộ ấp Lộc Sơn phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt chi bộ vào ngày 3-2-2020.

Ông Nguyễn Văn A, đảng viên Chi bộ ấp Lộc Sơn phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt chi bộ vào ngày 3-2-2020.

Nâng cao chất lượng đảng viên, chi bộ

100% đảng viên đang sinh hoạt tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng đảng viên đều mở sổ đăng ký học tập. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa các dấu hiệu sai phạm.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa X và Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy là việc làm luôn được Chi bộ ấp Lộc Sơn quan tâm thực hiện. Sau cuộc họp hàng tháng, chi bộ có đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các tiêu chí được đề ra tại Quyết định số 707 ngày 5-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lãnh đạo thực hiện phương châm “Tỉnh nắm đến xã; huyện nắm đến ấp, khu phố; xã nắm đến hộ gia đình”, Chi ủy Chi bộ kịp thời phân công 17 đảng viên theo dõi hỗ trợ tổ nhân dân tự quản (NDTQ), qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ NDTQ. Hàng tháng có báo cáo về Chi ủy Chi bộ theo dõi, chỉ đạo.

Theo Bí thư Chi bộ ấp Lộc Sơn Lê Văn Hoàng, trong quá trình hoạt động, cấp ủy luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, bởi tư tưởng có vững vàng thì khi hành động sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Kế đến là hoạt động của Chi ủy, Chi bộ phải đồng bộ trong thực hiện đúng quy chế; từng đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, chi bộ luôn sâu sát với thực tế kết hợp với mục tiêu, chỉ tiêu Đảng ủy xã đề ra. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của ấp đạt 45,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 2,23%. Kinh tế chủ yếu của người dân ấp Lộc Sơn là trồng dừa, với diện tích vườn dừa 307 héc-ta, trong đó dừa hữu cơ là 25 héc-ta, diện tích trồng xen bưởi da xanh là 15 héc-ta. Nông dân địa phương sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, thành lập 1 hợp tác xã bưởi da xanh đang hoạt động ổn định, có 30 hộ tham gia vào Hợp tác xã nông nghiệp. Ấp có 3 mô hình ủ phân hữu cơ, 3 mô hình tưới nhỏ giọt… góp phần nâng cao năng suất trong sản xuất nông nghiệp, tạo sản phẩm nông nghiệp sạch, có 425/519 hộ tham gia, chiếm 81,88%.

Đảng viên Chi bộ ấp Lộc Sơn, Tổ trưởng Tổ NDTQ số 1 Lê Thị Ảnh cho biết: Để vận động và được người dân ủng hộ thực hiện theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương thì điều trước tiên là cần phải nói đúng thực tế đang diễn ra trong cuộc sống, lợi ích của việc thực hiện tác động đến đời sống người dân ra sao. Khi nói thấu tình đạt lý cho người dân hiểu thì mọi người sẽ nhiệt tình hưởng ứng.

Trong năm 2019, qua vận động, nhân dân ấp Lộc Sơn đã đóng góp xây dựng tuyến đường ĐX01, bê-tông hóa các tuyến lộ, xây dựng 3 cầu nông thôn, tổng kinh phí trên 1,25 tỷ đồng; vận động nhân dân 2 bên tuyến lộ Cả Muồng hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc 2 bên tuyến lộ không bồi thường.

Theo ông Nguyễn Văn A - đảng viên Chi bộ ấp Lộc Sơn, để giữ vững danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền và được công nhận trong sạch, vững mạnh vào năm 2019 có rất nhiều yếu tố, trong đó cần kể đến là thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập thể chi bộ, đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết chi bộ; tâm huyết của từng đảng viên và nhất là người đứng đầu cấp ủy; sự quan tâm của cấp ủy cấp trên.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN