Chú trọng chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ

20/02/2017 - 07:17

Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Trong đó, ưu tiên nghiên cứu, phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm: dừa, bưởi, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, heo,  bò và tôm biển. Tổng kinh phí hoạt động KH&CN năm 2017 dự kiến gần 12,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương.

Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Năm 2017, Sở chú trọng chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến, hiện đại, ứng dụng có hiệu quả công nghệ mới; làm chủ và nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao. Bảo đảm góp phần thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và các chương trình, kế hoạch, quy hoạch của tỉnh và các ngành. Nghiên cứu tổ chức lại sản xuất một cách hợp lý, khoa học. Nghiên cứu áp dụng phương thức giảm thời gian để cây lúa đứng trên đồng, bằng cách gieo mạ để cấy ở những vùng thiếu nước tưới, bị ảnh hưởng hạn, mặn… Đối với cây ăn trái cũng tăng cường nghiên cứu các giống có khả năng thích nghi, chống chịu mặn tốt. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các loại máy vừa và nhỏ, phù hợp, phục vụ sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, thay thế dần lao động thủ công...

“Trong năm 2016, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 2 quy định phục vụ quản lý nhiệm vụ KH&CN, trình UBND tỉnh phê duyệt 18 nhiệm vụ KH&CN; nghiệm thu 16/16 đề tài, dự án đạt 100% kế hoạch năm, quản lý và triển khai 52 đề tài, dự án. Đối với các dự án hỗ trợ từ Quỹ phát triển KH&CN đã tạo ra sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, tạo việc làm ổn định cho hơn 500 lao động tại địa phương, góp phần phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp trong tỉnh”- ông Lê Văn Khê cho biết thêm.

 

Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN