Công tác phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

15/05/2019 - 07:21

BDK - Nhiệm vụ củng cố, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn biên giới biển (BGB) vững mạnh được xác định là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thời gian qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cùng huyện ủy 3 huyện: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú đã tích cực phối hợp, chủ động đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đảng viên Đồn Biên phòng Cổ Chiên tham gia sinh hoạt tại Chi bộ ấp thuộc xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú.

Đảng viên Đồn Biên phòng Cổ Chiên tham gia sinh hoạt tại Chi bộ ấp thuộc xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú.

Phối hợp chặt chẽ

Năm qua, công tác phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với huyện ủy 3 huyện biển được thực hiện cụ thể và chặt chẽ. Đã phối hợp thống nhất chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh về mọi mặt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển của Tổ quốc.

Đảng ủy 3 Đồn Biên phòng giới thiệu được 59 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 59/64 chi bộ ấp của 10 xã BGB. Hầu hết đảng viên đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân; khắc phục những biểu hiện xa dân, thiếu trách nhiệm với nhân dân trên địa bàn BGB.

Kết quả trong năm 2018, lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp cơ quan chức năng và địa phương điều tra, xử lý 153 vụ vi phạm trật tự xã hội, 192 người vi phạm vùng biển nước ngoài; kêu gọi 897 phương tiện và di dời 847 hộ dân đến nơi tránh trú bão an toàn, cứu hộ thành công 1 phương tiện và 7 ngư dân bị nạn trên biển. Qua công tác tuyên truyền, có 26 tập thể, 17 hộ gia đình, 52 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; vận động quyên góp xây dựng 33 nhà tình nghĩa và nhiều phần quà giá trị cho gia đình chính sách, neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 455 người dân trên địa bàn BGB…

Nhìn chung, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy 3 huyện biển đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh và lực lượng BĐBP trong tình hình mới.

Xác định nội dung trong thời gian tới

Thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy 3 huyện biển tiếp tục triển khai thực hiện quy chế phối hợp với các nội dung trọng tâm như: Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chủ chương “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” của Tỉnh ủy; đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị về nhân sự, văn kiện phục vụ cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chiến lược Quân sự Việt Nam và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Trọng tâm là Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa đảng ủy 3 đồn biên phòng với đảng ủy 10 xã BGB gắn với tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 258-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 1613-CT/ĐUBP ngày 7-1-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực BGB; nghiên cứu, giới thiệu bổ sung đảng viên các đơn vị biên phòng tham gia sinh hoạt các chi bộ ấp còn lại trên địa bàn, tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sơ đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh BGB của tỉnh. Phát huy và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân với dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.  

Bài, ảnh: Trương Nhiễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN