Đại hội thường niên Hợp tác xã nông nghiệp Long Hòa

02/07/2020 - 13:52

BDK.VN - Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Long Hòa, huyện Bình Đại vừa tổ chức đại hội thường niên nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Đảng ủy, UBND xã Long Hòa cùng 58/70 đại biểu chính thức được triệu tập.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT HTX nông nghiệp Long Hòa.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Long Hòa.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát HTX năm 2019, báo cáo thu chi tài chính năm 2019.

HTX hiện có 107 thành viên, với số vốn góp thực tế là 109 triệu đồng. Năm 2019, HTX đã triển khai các dịch vụ phục vụ đời sống thành viên gồm: mua bán gạo, mua dừa xiêm trái, bán bảo hiểm xe máy và bán card điện thoại. Tổng doanh thu năm 2019 của HTX đạt 152,67 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế 5,41 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế 3,97 triệu đồng.

Đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. HTX tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương như bưởi da xanh, dừa xiêm xanh để tăng nguồn thu và lợi nhuận. Bên cạnh đó, thành viên HTX đã biểu quyết thay đổi vốn điều lệ của HTX là 200 triệu đồng.

Đại hội cũng đã bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát HTX nhiệm kỳ 2017 - 2020, đảm bảo HĐQT có 5 thành viên, Ban kiểm soát có 3 thành viên.

Ông Châu Văn Trí tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Là giữ chức Trưởng ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị Kim Ánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc HTX.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN