Đảng ủy Quân sự tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

02/06/2020 - 13:04

Đại tá Lê Văn Hùng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên.

Đại tá Lê Văn Hùng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên.

Ngày 1-6-2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức thông báo nhanh kết qủa Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho các đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tá Lê Văn Hùng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thông báo các nội dung như: Bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tình hình về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2019...

Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập và thực hiện Nghị quyết của Đảng; tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN