Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020

19/06/2020 - 19:34

BDK.VN - Ngày 19-6-2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức tổng kết công tác kiểm tra giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp, đại diện Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Quân Khu 9 và các bộ phận có liên quan đến dự.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy, Thành ủy kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng 6/6 lượt Đảng ủy Quân sự huyện, thành phố; 4/4 xã, phường; 10 cấp ủy viên, đạt 100% so với kế hoạch. Đảng ủy Quân sự tỉnh làm tốt công tác sữa chữa, khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu cho cấp ủy tiến hành xử lý kỷ luật 25 đảng viên, chiếm 0,83% so với tổng số đảng viên, giải quyết tốt tình hình tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng.   

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận nhiều về thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện, những vướng mắc, tình hình tư tưởng, quản lý việc vay, mượn nợ, tham gia tệ nạn xã hội, quy chế phối hợp...Trên cơ sở đó Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.                     

Tin, ảnh: Đặng Thạch

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN