Đồng loạt tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương

09/07/2020 - 23:08

BDK - Theo Tiểu ban Văn kiện tỉnh, đến thời điểm này, đại hội đảng cấp cơ sở đã cơ bản hoàn thành, có 638 tổ chức cơ sở đảng đại hội xong.

Các đại biểu tham gia biểu quyết các nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tri, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Quốc Hùng

Các đại biểu tham gia biểu quyết các nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tri, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Quốc Hùng

Đối với cấp huyện, các đảng bộ cấp huyện và tương đương đã hoàn thành dự thảo văn kiện, có 8/13 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Các đơn vị còn lại đang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự kiến đến ngày 15-7-2020 sẽ hoàn thành. Về nhân sự, có 10/13 đơn vị hoàn thành quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử và nhân sự mới tham gia. Trong đó, có 8/9 đơn vị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến phương án nhân sự. Các đơn vị còn lại đang khẩn trương thực hiện quy trình công tác nhân sự.

Đại hội huyện điểm Mỏ Cày Bắc đạt yêu cầu, nội dung chương trình dự kiến, bầu đúng cơ cấu, số lượng nhân sự. Sau đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm trong chỉ đạo trước khi tiến hành đại hội đồng loạt, dự kiến đại hội cấp huyện và tương đương hoàn thành trong tháng 8-2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tri và Châu Thành đang diễn ra.

Nhìn chung, các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội. Chuẩn bị khá chu đáo về nhân sự, văn kiện, nội dung thảo luận, chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Để tổ chức đại hội thành công, các đảng bộ cấp huyện và tương đương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác chuẩn bị về nhân sự, Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đối với các Đảng bộ còn lại. Trong quá trình chuẩn bị công tác nhân sự nếu phát sinh đơn thư tố cáo và các vấn đề liên quan đến nhân sự thì phải xem xét, làm rõ trước khi tiến hành đại hội. Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ và triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Quan tâm làm tốt việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng đề án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Rà soát, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình công tác hàng năm, quý, tháng để tổ chức thực hiện.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN