HĐND tỉnh giám sát công tác khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở

27/05/2020 - 20:34

BDK.VN - Ngày 27-5-2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Đặng Ngọc Anh làm trưởng đoàn đến xã Bình Khánh và An Định, huyện Mỏ Cày Nam giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về đầu tư, khai thác, sử dụng, phát huy các thiết chế văn hóa và hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Đặng Ngọc Anh (người thứ nhất từ trái qua) trưởng đoàn giám sát tỉnh.

Đặng Ngọc Anh (người thứ nhất từ trái qua) trưởng đoàn giám sát tỉnh.

Qua giám sát, nhìn chung, UBND huyện kịp thời tham mưu, đề xuất Huyện ủy quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, có kế hoạch và phân công thành viên phụ trách chỉ đạo; từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về việc sử dụng, hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai, vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng xã nông thôn mới; quan tâm trong thực hiện định hướng quy hoạch đầu tư, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa và hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện.

Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Xã Bình Khánh sau khi nhập xã hệ thống truyền thanh chưa được phủ kín, do địa bàn xã bị chia cắt bởi sông Cái Quau; 2 xã chưa xây dựng đầy đủ phòng chức năng Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng theo quy định; một số thiết chế văn hóa, thể thao chưa phát huy hết công năng, chủ yếu là để phục vụ hội họp, chưa tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đặng Ngọc Anh đề nghị: UBND huyện Mỏ Cày Nam tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, phối hợp hỗ trợ 2 xã khai thác, sử dụng và phát huy các thiết chế văn hóa, hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Tiếp tục thực hiện mô hình xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa. Quan tâm công tác vệ sinh cảnh quan môi trường khu nhà văn hóa ấp; duy trì hoạt động của các đội nhóm sở thích.

Huyện cần xây dựng mô hình điểm trong hoạt động văn hóa; quy hoạch đất để xây dựng các trung tâm hoạt động văn hóa xã, ấp; tổ chức các hội thi theo chủ đề để các xã tham gia.

Tin, ảnh: Bảo Toàn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN