Hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ cho nông nghiệp

06/02/2020 - 21:57

Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, UBND tỉnh có kế hoạch chọn nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là một trong các lĩnh vực chính để ưu tiên hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ.

Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên các hoạt động nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học để bảo tồn và lưu trữ nguồn gen các giống cây trồng, vật nuôi đặc sản của tỉnh, chọn tạo, khảo nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao, chống chịu bệnh tốt phù hợp với điều kiện và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới về quy trình thâm canh tổng hợp, kiểm soát dịch bệnh xử lý môi trường, tăng cường cơ giới hóa tự động hóa, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đối với thủy sản, sẽ ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo và sản xuất giống thủy sản sạch bệnh đối với các đối tượng chủ lực của tỉnh; nuôi thủy sản tập trung tiên tiến theo tiêu chuẩn, quy chuẩn mới, đồng thời mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giống thủy sản chế biến thủy sản, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào khai thác hải sản biển theo hướng hiệu quả và bền vững nguồn lợi... Đầu tư cho xây dựng, phát triển chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc cho các loại nông sản chủ lực của tỉnh.

Ngoài ra, 5 lĩnh vực khác được ưu tiên chọn phát triển ứng dụng khoa học công nghệ là: công nghiệp - dịch vụ; y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; khoa học xã hội nhân văn và đổi mới sáng tạo; quốc phòng - an ninh.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN