Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị

27/12/2017 - 07:37

Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã cho vay lãi suất ưu đãi đối với 3 dự án, với tổng vốn 6 tỷ đồng.

Qua đó, các doanh nghiệp (DN) được tiếp sức đầu tư xây dựng và hoàn thiện công nghệ sản xuất gạch không nung, đầu tư hệ thống thiết bị sấy lúa và tách màu gạo công suất 80 tấn/mẻ và sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 7 dự án được vay với tổng số tiền 13 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư của DN trên 135 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động kết nối cung - cầu, sở đã hỗ trợ 30 lượt DN tham gia Hội chợ Công nghệ và Thiết bị, cung cấp thông tin công nghệ trong và ngoài nước. Đến nay, có trên 30 DN tự đầu tư đổi mới công nghệ với chi phí 184 tỷ đồng, lũy kế có 219 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết, tổng giá trị 238 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Cao Thọ - Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Sở KH&CN cho biết, hướng tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát các chính sách KH&CN hỗ trợ DN, DN khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thành lập DN KH&CN theo hướng đơn giản hóa… nhằm tạo điều kiện cho DN, nhất là DN khởi nghiệp mới dễ dàng tiếp cận. Trước mắt, sở tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ hiện có, đồng thời nghiên cứu tiếp tục cụ thể hóa hỗ trợ DN theo Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, thực hiện các nội dung hỗ trợ thuộc kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018 - 2020, mở rộng đối tượng, ngành nghề hỗ trợ theo Dự án Năng suất chất lượng…

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN