Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019

20/02/2020 - 20:18

BDK.VN - Ngày 20-2-2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng (QP), quân sự địa phương (QSĐP) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị.

Đại tá Võ Văn Hội - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng trao giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.

Đại tá Võ Văn Hội - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng trao giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019. 

Trong năm, các địa phương, đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về công tác QP, QSĐP đề ra.

Các địa phương, đơn vị, cơ quan duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp cùng các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, mục tiêu được phân công, góp phần giữ vững được an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công tác tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng được duy trì chặt chẽ, có nền nếp, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Cán bộ, chiến sĩ trên từng cương vị thực hiện tốt chức trách được giao. Công tác giáo dục QPAN được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Năm 2019, tổng số hồ sơ dự tuyển hệ đại học quân sự có 175 thí sinh. Kết quả trúng tuyển vào các học viện, nhà trường: 36 thí sinh. Tuyển sinh ngành quân sự cơ sở có tổng số hồ sơ dự tuyển là 31 thí sinh; kết quả trúng tuyển vào các nhà trường: 26 thí sinh. Tuyển sinh trung cấp, cao đẳng quân sự 2 thí sinh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác QP, QSĐP năm qua. Vấn đề hạn chế địa phương còn vướng là công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở một số xã, phường, thị trấn có lúc chưa nghiêm. Công tác tham mưu tác chiến còn hạn chế, công tác huấn luyện tuy đạt chỉ tiêu trong năm nhưng chất lượng chưa cao do thao trường bãi tập chưa đảm bảo cho công tác huấn luyện …

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao hơn công tác QP, QSĐP trong thời gian tới, đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và công tác QP, QSĐP.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định của Nhà nước trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về đảm bảo quốc phòng, an ninh của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nòng cốt, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh để thực hiện hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội với tăng cường QP-AN. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác quốc phòng, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tổ chức khen thưởng, biểu dương các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng. Quan tâm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đúng quy định. Bảo đảm ngân sách cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng, An ninh tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN