Hội Nông dân tỉnh thực hiện 2 nhiệm vụ bứt phá

20/06/2019 - 21:56

Ngày 20-6-2019, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019, sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 24 của Trung ương HND Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đến dự.

Báo cáo đánh giá công tác hội và phong trào nông dân đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo theo phương châm hướng về cơ sở. Các phong trào hành động cách mạng được các cấp hội triển khai sâu rộng, hoạt động hội có nhiều đổi mới, cụ thể, thiết thực hơn. Hoạt động của chi hội, tổ hội nghề nghiệp ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt, thu hút đông đảo hội viên tham gia...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đề nghị trong thời gian tới hội cần rà soát các chỉ tiêu trong năm để có giải pháp cụ thể thực hiện. Trong đó, tập trung 2 nội dung bứt phá đăng ký với tỉnh là phát triển kinh tế hợp tác, gắn chuỗi giá trị, đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên. Củng cố tổ chức hội các cấp, nhất là làm sao làm thay đổi nhận thức của người nông dân về sản xuất nông nghiệp.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN