Hướng đến xây dựng thành công huyện nông thôn mới

10/07/2020 - 07:04

BDK - Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng nông thôn thành những miền quê đáng sống. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, huyện Châu Thành đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu trao giấy khen tại lễ công nhận xã nông thôn mới Phú Túc.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu trao giấy khen tại lễ công nhận xã nông thôn mới Phú Túc. 

Phấn đấu 7/20 xã nông thôn mới

Là 1 trong 4 xã đầu tiên của huyện xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM), nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân xã Quới Sơn tập trung xây dựng xã NTM nâng cao. Bí thư Đảng ủy xã Lê Thanh Hùng cho biết: Thành công trong xây dựng NTM nhiệm kỳ qua làm cơ sở để xã tiếp tục giữ vững, nâng cao các tiêu chí (TC) đã đạt, đảm bảo tính bền vững và đi vào chiều sâu. Để xây dựng thành công xã NTM nâng cao, hướng tới, Quới Sơn sẽ phát huy nội lực và tiềm năng, tranh thủ các nguồn đầu tư đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ và phát triển nông nghiệp theo hướng sạch - an toàn. Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Quới Sơn xây dựng cơ bản Làng du lịch Phú Thành gồm 2 ấp: Phú Thành Tây và Phú Thành Đông.

Đối với An Phước, theo dự kiến sẽ về đích NTM vào cuối năm 2020. Đến thời điểm này, An Phước đạt 17/19 TC NTM, còn 2 TC chưa đạt gồm: TC giao thông và trường học. Sắp tới, An Phước sẽ phối hợp nhịp nhàng với các phòng, ban của huyện hỗ trợ xã thực hiện 2 TC còn lại, tập trung quyết liệt để hoàn thành 19 TC NTM theo kế hoạch đề ra.

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Quỳnh Nga: Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy, Nghị quyết số 04 của HĐND huyện về chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 -  2015 và định hướng đến 2020, toàn huyện có 4/20 xã đạt chuẩn NTM. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, số xã đạt chuẩn NTM tăng nhiều so với giai đoạn 2010 -  2015.

GRDP bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng/người/năm, tăng 1,8 lần so với năm 2015. Các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng, tính đến cuối năm 2019, huyện đạt 90,04%. Tỷ lệ hộ nghèo từ 7,42% cuối năm 2015 giảm còn 2,77% cuối năm 2019, giảm tương đương 1.848 hộ.

Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng chiếm 46,73%; ngành thương mại dịch vụ đạt 30,91%; ngành nông nghiệp chiếm 13,89%. Huyện đã thành lập 82 tổ hợp tác, hợp tác xã.

“Với thành quả đạt được, huyện hướng đến mục tiêu cuối năm 2020 sẽ có 3 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện là 7 xã”, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Quỳnh Nga cho biết.

Xây dựng huyện nông thôn mới

Mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là đến năm 2025, Châu Thành xây dựng thành công huyện NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để đạt được kết quả này, thời gian tới, huyện sẽ tập trung nhiều giải pháp, trong đó tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp từ hệ thống chính trị đến người dân.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Quỳnh Nga cho rằng: Để đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, các cơ quan chuyên môn huyện, Văn phòng Điều phối huyện phải thường xuyên tổ chức tập huấn công tác xây dựng NTM cho ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, xã, ban phát triển các ấp và cán bộ phụ trách NTM các xã. Hỗ trợ các xã rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng NTM đảm bảo tính thực tế, khả thi, hiệu quả, phát huy lợi thế của từng xã.

Tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch VietGAP, GlobalGAP… ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, củng cố phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã. Các xã phải xác định và xây dựng sản phẩm chủ lực.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, tham quan học tập các mô hình tiên tiến để áp dụng tại địa phương. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu cho các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực có hiệu quả kinh tế cao. Triển khai thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Thực hiện tốt và có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm cũng như các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, tăng cường các dịch vụ y tế. Hình thành và phát triển mạnh các loại hình du lịch gắn với lợi thế của huyện như: Du lịch sinh thái gắn với các vườn cây ăn trái, các di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề …

“Trước hết phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong xây dựng NTM. MTTQ, các đoàn thể tích cực hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương phát huy tối đa vai trò của hệ thống chính trị và người dân trong triển khai thực hiện các chính sách quy hoạch, giám sát hoạt động xây dựng NTM tại các địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM”, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Quỳnh Nga nhấn mạnh.

Phát huy lợi thế tiềm năng hiện có, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Châu Thành phấn đấu xây dựng thành công huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2021, có 6 xã đạt chuẩn NTM: An Hiệp, An Khánh, Phú An Hòa, Sơn Hòa, Tam Phước và Tân Phú. Năm 2022 có 3 xã đạt chuẩn NTM: Quới Thành, Tiên Long và Giao Long, thị trấn Châu Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Năm 2023 có 2 xã đạt chuẩn NTM: Tân Thạch, Phú Đức.  Năm 2024 có 2 xã đạt chuẩn NTM: Phước Thạnh, Tiên Thủy. Năm 2025 xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Bài, ảnh: Thiên Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN