Nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở

03/08/2020 - 06:49

BDK - Thời gian qua, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đã có những đổi mới sáng tạo, hiệu quả, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Để phát huy tốt vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, đặc biệt là việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương về vấn đề này.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam (thứ 2, trái sang) tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo. Ảnh: T.Huyền

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam (thứ 2, trái sang) tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo. Ảnh: T.Huyền

* Phóng viên: Đồng chí đánh giá về vai trò đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở hiện nay?

- Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò nòng cốt và mang tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền và trực tiếp làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương. Hầu hết những người làm công tác tuyên truyền viên luôn phát huy vai trò trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hoạt động tuyên truyền viên cơ sở đã đi vào nền nếp, phương thức tuyên truyền không ngừng đổi mới, chất lượng hoạt động từng lúc nâng lên rõ rệt so với trước.

Thực tế đã chứng minh, nhiều vấn đề mới, những chủ trương mang tính thời sự như công tác phòng chống hạn mặn và dịch Covid-19, nhiều chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhanh chóng đến với người dân. Hiểu vấn đề, nắm được chính sách vậy là nhân dân đồng tình hưởng ứng cùng Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt quy định phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Nhìn chung, lực lượng tuyên truyền viên cơ sở và hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

* Những nét mới của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở trong việc đưa chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống?

- Hàng tháng, đội ngũ tuyên truyền viên các cấp sau khi tham dự hội nghị báo cáo viên do Tỉnh ủy tổ chức đã kịp thời nắm bắt nội dung thông tin, lựa chọn hình thức, phương pháp phù hợp, thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với việc thực hiện. Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đã thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân nhiều nội dung quan trọng như: Việc học tập chuyên đề năm 2020, các hoạt động nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các ngành, địa phương những tháng đầu năm 2020 theo tinh thần “bứt phá về đích”, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp những tháng cuối năm 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt là tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm; về Đại hội Đảng các cấp; tầm nhìn chiến lược của tỉnh; giải pháp phòng chống hạn mặn, dịch Covid-19…

Cùng với đó là thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần bằng nhiều hình thức phù hợp khi có vấn đề phát sinh hoặc có dư luận từ cơ sở. Nhiều địa phương và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng được mạng lưới và quy chế hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội, thường xuyên bám sát cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đề xuất các cấp lãnh đạo định hướng tư tưởng và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

* Để nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở cần những giải pháp gì?

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trước hết, các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị cần xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của công tác tuyên truyền và đội ngũ tuyên truyền viên theo phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên”.

Quyết liệt hơn nữa trong xây dựng một đội ngũ báo cáo viên có trình độ chuyên môn cao, lý luận vững vàng, am hiểu thực tiễn và có khả năng chuyển tải thông tin đến với người dân. Đội ngũ này sẽ giúp cho cấp ủy, chính quyền đưa nhanh, định hướng đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và huyện, cơ sở đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền cần phải nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cũng như việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng của bản thân, tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, sử dụng các phương pháp tuyên truyền phù hợp để nội dung truyền đạt ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sâu sắc, hấp dẫn, có tính thực tiễn, có khả năng vận dụng cao.

* Xin cảm ơn đồng chí!

“Đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, kịp thời chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Việc chú trọng và quan tâm đến hoạt động đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở sẽ góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đến từng người dân. Qua đó, chống lại các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần vào công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

(Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương)

Phạm Tuyết (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN