Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

19/03/2020 - 19:52

BDK - Ngày 19-3-2020, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì cuộc họp về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng PBGDPL trong thời gian tới.

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Hội đồng PBGDPL tỉnh hiện có 35 thành viên là các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị trong tỉnh. Thời gian qua, hội đồng hoạt động thông qua kỳ họp (trước năm 2018 là 2 lần/năm; từ năm 2018 đến nay là 1 lần/năm). Hàng năm, Hội đồng PBGDPL tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện hoạt động PBGDPL trên địa bàn đạt nhiều hiệu quả. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hiện tại, các cơ quan thành viên Hội đồng PBGDPL tỉnh đã triển khai thực hiện 17 đề án, chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh vẫn còn những hạn chế do gặp khó khăn về kinh phí, công tác phối hợp ở một số cơ quan đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận các nội dung về giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các đề án, chương trình PBGDPL; cơ cấu, tổ chức và quy chế hoạt động; kinh phí hoạt động; công tác khen thưởng…

Hội đồng PBGDPL tỉnh đã thông qua các dự thảo quyết định: Quyết định về việc kiện toàn thành viên hội đồng, Quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng, Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký của hội đồng.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của các ngành, đoàn thể, đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, các sở, ngành, đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong hoạt động để công tác PBGDPL thực sự đạt hiệu quả; cần xác định nội dung tuyên truyền cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, với hoàn cảnh thực tế để đối tượng hiểu đúng và thực hiện đúng pháp luật.

Tin, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN