Nhất thể hóa 2 chức danh lãnh đạo cấp xã

20/07/2020 - 06:55

BDK - Huyện Chợ Lách đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, thị trấn theo quy định. Trong 11 đơn vị xã, thị trấn, có 2 đơn vị là xã Long Thới và xã Hòa Nghĩa thực hiện chủ trương nhất thể hóa 2 chức danh bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã. Với vai trò, trách nhiệm mới đặt ra cho công tác lãnh đạo cấp xã nhiều thách thức cũng như cơ hội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Thới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Thới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cán bộ, đảng viên cơ sở đồng tình

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, xã Hòa Nghĩa và Hưng Khánh Trung B đã thực hiện thí điểm mô hình này. Ban Tổ chức Huyện ủy xác định đây là mô hình mới, giúp tinh gọn bộ máy lãnh đạo, tập trung cao trong việc gắn liền nhiệm vụ và điều hành hệ thống chính trị ở xã. Qua thực hiện thí điểm mô hình cho đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và hệ thống chính trị từ xã đến ấp và đảng viên trong các chi bộ tại địa phương đồng tình cao.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Chợ Lách, việc nhất thể hóa 2 chức danh trong giai đoạn thí điểm đã tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, giải quyết nhanh các yêu cầu công việc của người dân.

Một số kinh nghiệm được rút ra từ mô hình thí điểm có thể được xem xét vận dụng như: Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, sự thống nhất trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo được sự đồng thuận cao. Khi thực hiện mô hình cần chọn địa phương có tình hình kinh tế - xã hội tương đối ổn định, nội bộ đoàn kết. Xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy;  HĐND, UBND xác định rõ cơ chế lãnh đạo, điều hành.

Kinh nghiệm quan trọng rút ra trong công tác cán bộ là đồng chí được chọn đề cử kiêm nhiệm 2 chức danh phải có được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Huỳnh Minh Thắng thông tin, kết quả bầu cử các chức danh tại đại hội đảng bộ các xã đạt được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên. Các đồng chí được bầu đạt tỷ lệ trên 98%. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Long Thới được đại biểu bầu trực tiếp tại đại hội. Các đồng chí trong nhiệm kỳ trước đã giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã nên có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước.

Phát huy vai trò người đứng đầu

Hòa Nghĩa chọn nhiệm vụ đột phá là xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, 1 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện. Để thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi sự đồng lòng vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị.

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hòa Nghĩa Phạm Hồng Sơn cho biết: Khi đảm nhiệm 2 chức danh thì cả 2 nhiệm vụ đều nặng, nhưng với vai trò người đứng đầu thì cần phải cố gắng nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ. Trong điều hành, quản lý cần chú trọng phát huy cả 2 bộ máy tham mưu, giúp việc để các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy nhanh chóng được chính quyền chỉ đạo triển khai kịp thời, đầy đủ, toàn diện. Từ đó, giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả cao hơn.

Năng lực công tác, vai trò trách nhiệm và tính chủ động của các đồng chí phó bí thư, phó chủ tịch UBND và đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn cần được phát huy cao hơn. Theo ông Phạm Hồng Sơn, hỗ trợ cho công tác có phân công đồng chí phó bí thư thường trực trực tiếp kiểm tra, điều hành công tác đảng, đồng chí phó chủ tịch UBND xã kiểm tra, điều hành công tác chính quyền. Việc phân công công việc và kiểm tra, báo cáo thực hiện hàng tuần một cách khoa học để đảm bảo tiến độ công việc.

Yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả mô hình nhất thể hóa 2 chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã là cần có sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy, HĐND, UBND cấp trên trong quá trình thực hiện chủ trương để đề phòng và kịp thời chỉ đạo, khắc phục những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Áp dụng mô hình nhất thể hóa 2 chức danh trong nhiệm kỳ mới tại xã Long Thới và Hòa Nghĩa được kỳ vọng sẽ nâng chất lượng điều hành hoạt động cấp xã. Huyện Chợ Lách đang ở những bước cuối cùng để được công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Trong nhiệm kỳ mới, các xã tiếp tục nâng chất tiêu chí để tiến lên xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Điều này đặt ra trách nhiệm quan trọng cho hệ thống chính trị cơ sở để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội xã, huyện đạt mục tiêu đề ra.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Chợ Lách, bài học kinh nghiệm về hạn chế trong thời gian thực hiện mô hình thí điểm cho thấy, do khối lượng công việc của chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã phải đảm đương nhiều, tham gia hội họp nhiều nên ít thời gian dành cho cơ sở. Vì vậy, cần cân đối trong công việc để tránh tình trạng thiếu sâu sát, thiếu kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN