Thạnh Phú đạt nhiều kết quả quan trọng qua 5 năm thực hiện Kết luận số 114

13/08/2020 - 19:24

BDK - Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 114 ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, huyện Thạnh Phú đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lãnh đạo huyện Thạnh Phú đối thoại với các hộ dân xã Thạnh Hải về thu hồi đất triển khai dự án điện gió.

Lãnh đạo huyện Thạnh Phú đối thoại với các hộ dân xã Thạnh Hải về thu hồi đất triển khai dự án điện gió.

Theo đó, Huyện ủy, UBND huyện cụ thể hóa trong thực hiện Kết luận số 114 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tập trung chỉ đạo các ngành trong khối Nhà nước và UBND các xã, thị trấn triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận chính quyền từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực, nhất là việc nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 5 năm qua đã tiếp trên 4.500 lượt công dân. Nội dung chủ yếu là kiến nghị và khiếu nại về tranh chấp đất đai, giải tỏa đền bù…Trong quá trình tiếp dân, lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích, động viên người dân thực hiện theo luật định, khiếu nại đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định của pháp luật.

Tổ chức gần 200 cuộc đối thoại chuyên đề và đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo các cấp và nhân dân. Qua đó, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, không để tồn đọng, kéo dài, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy; các kiến nghị sau giám sát đã được các ngành chức năng tiếp thu và tổ chức thực hiện tốt hơn, mang lại hiệu quả trong công tác dân vận của cơ quan nhà nước.

Tin, ảnh: Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN