Thành viên UBND tỉnh họp lệ kỳ tháng 3-2020

12/03/2020 - 21:24

BDK - Ngày 12-3-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 3-2020 để thảo luận và thống nhất thông qua một số chính sách kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trương Hùng

Chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trương Hùng

Tại cuộc họp, thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua: Danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh; danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh trong năm 2020; Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre.

Thành viên UBND tỉnh cũng góp ý điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung và thống nhất thông qua: Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng tải trên cổng, trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Riêng Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Đội Dân phòng, thành viên UBND tỉnh chưa thống nhất thông qua, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ, hoàn thiện dự thảo, sẽ trình lại sau.

Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN