Thống nhất đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích năm 2017

31/05/2018 - 19:08

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa họp lần thứ 2 năm 2018 thông qua xem xét khen thưởng thành tích tổng kết kinh tế - xã hội năm 2017 và xin ý kiến chọn, giới thiệu đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua xem xét, thảo luận, bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất đề nghị: tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 44 cá nhân; Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động các hạng thành tích kinh tế - xã hội cho 5 tập thể, 5 cá nhân (hạng nhất 1 tập thể; hạng nhì 3 tập thể, 2 cá nhân; hạng ba cho 1 tập thể và 3 cá nhân); Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài.

Hội đồng thống nhất thông qua đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 tập thể, cá nhân; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 16 cá nhân; thống nhất giới thiệu 2 tập thể, 6 cá nhân tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục trình cấp trên khen thưởng; đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành quyết định khen thưởng theo thẩm quyền.

Trần Cao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN