TP. Bến Tre tuyển dụng 15 giáo viên, nhân viên cấp tiểu học, THCS

22/11/2019 - 18:22

BDK.VN - Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Bùi Minh Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 5000, ngày 21-11-2019 về tổ chức tuyển dụng viên chức các trường tiểu học (TH) và THCS trên địa bàn TP. Bến Tre năm học 2019-2020.

Một góc trường tiểu học Bến Tre (giờ giải lao). Ảnh minh họa

Một góc Trường Tiểu học Bến Tre (giờ giải lao). Ảnh minh họa

Theo đó, các trường tuyển dụng 15 chỉ tiêu. Trong đó, Khối TH 4 chỉ tiêu: Trường TH Chu Văn An 2 chỉ tiêu giáo viên, Trường TH Nhơn Thạnh 1 chỉ tiêu giáo viên, Trường TH Sơn Đông 1 chỉ tiêu nhân viên thư viện.

Khối THCS 11 chỉ tiêu: Trường THCS Vĩnh Phúc 1 giáo viên môn Ngữ văn, 1 giáo viên môn Địa lý, 1 giáo viên môn Sinh; Trường THCS TP. Bến Tre 1 giáo viên môn Ngữ Văn, 1 giáo viên môn Địa lý, 1 giáo viên môn Toán, 1 nhân viên thư viện; Trường THCS Mỹ Hoá 1 giáo viên môn Địa lý, 1 giáo viên môn Giáo dục công dân; Trường THCS Phú Hưng 1 giáo viên môn Địa lý và Trường THCS Sơn Đông 1 giáo viên môn Giáo dục công dân.

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

Bên cạnh đó, các ứng viên tham gia dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện riêng của từng vị trí xét tuyển. Thí sinh phải đảm bảo các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo quy định. Cụ thể, giáo viên TH phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm TH hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành phù hợp ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn số 221 của UBND tỉnh; trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên theo Hướng dẫn số 221 của UBND tỉnh. 

Giáo viên THCS phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn số 221 của UBND tỉnh; trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên theo Hướng dẫn số 221 của UBND tỉnh.

Đối với nhân viên thư viện phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thư viện trở lên hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Hướng dẫn số 221 của UBND tỉnh; trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 01/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Hướng dẫn số 221 của UBND tỉnh.

Hình thức tuyển dụng được tổ chức dưới dạng xét tuyển. Nội dung xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng gồm: Vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2 phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Cụ thể, đối với vị trí việc làm là nhân viên: Tổ chức phỏng vấn về các kiến thức liên quan đến năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn là 30 phút.

 Đối với vị trí việc làm là giáo viên: Tổ chức thực hành giảng dạy trên lớp. Thời gian 1 tiết/thí sinh hoặc 1 giờ/thí sinh. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển, dự kiến từ ngày 20-11 đến hết ngày 20-12-2019. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: tại trụ sở làm việc của các trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Bến Tre có nhu cầu tuyển dụng.

Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Bùi Minh Tuấn giao Phòng Nội vụ TP. Bến Tre tham mưu UBND TP. Bến Tre ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự; ban hành quyết định thành lập Ban giám sát để giám sát công tác tuyển dụng trong quá trình tổ chức xét tuyển tại các trường trên địa bàn TP. Bến Tre; thẩm định, trình UBND TP. Bến Tre công nhận kết quả tuyển dụng cho các đơn vị tuyển dụng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bến Tre hướng dẫn các trường tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường học TH và THCS trên địa bàn TP. Bến Tre năm học 2019-2020; phối hợp với Phòng Nội vụ TP. Bến Tre tham mưu UBND TP. Bến Tre thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của UBND TP. Bến Tre được quy định tại Hướng dẫn số 1480/HD-SGD&ĐT ngày 29-8-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN