Xây dựng đảng bộ Quân sự huyện Ba Tri trong sạch, vững mạnh

03/07/2020 - 07:02

BDK - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ba Tri đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đây là vấn đề then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Ba Tri nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Văn Tâm

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Ba Tri nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Văn Tâm

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đổi mới phương pháp, tác phong, phong cách lãnh đạo sâu sát, cụ thể, khoa học; luôn bám sát vào nghị quyết lãnh đạo của trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều năm liền, Đảng bộ Quân sự huyện được Huyện ủy công nhận đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng (2017, 2018, 2019).

Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tính tự phê bình và phê bình trong cấp ủy và đảng viên, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, tổ chức Đảng có chuyển biến tích cực. Thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân đội cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện thông suốt. Nổi bật là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đã tạo được chuyển biến về nhận thức và hành động, chấn chỉnh lề lối làm việc, phong cách làm việc của cấp ủy Đảng; tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đơn vị.

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức các cuộc diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, được trên đánh giá khá cao; hàng năm tổ chức giao quân về trên, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao…

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế nhất định trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã rút ra một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện trong thời gian tới. Đó là đơn vị sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, của Quân đội, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII trong nội bộ cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT huyện thông suốt và thực hiện đạt hiệu quả.

Đơn vị tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện, chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu. Vì vậy, cán bộ, đảng viên LLVT huyện phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu gương trong học tập, công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người quân nhân cách mạng. Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể, cấp ủy, người chỉ huy cấp trên về kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; đề cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện; nhạy bén, nắm chắc tình hình cơ sở, nâng cao khả năng tổng hợp, dự báo, đề xuất biện pháp hiệu quả những tình huống có thể xảy ra; phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban CHQS huyện tiếp tục xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào “LLVT Ba Tri chung sức xây dựng chính sách nông thôn mới” và các phong trào thi đua do các cấp phát động. Thực hiện tốt công tác hậu phương Quân đội; công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình hiện nay.

Trung tá Trần Quốc Kiệt (Chính trị viên - Ban CHQS huyện Ba Tri)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN