Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

14/01/2020 - 14:20

BDK - Năm 2019, với tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, Ðảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phát huy vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan tham quan trưng bày mô hình học cụ trong hội nghị điểm Cuộc vận động 50 quân khu 9 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức. Ảnh: Ðặng Thạch

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan tham quan trưng bày mô hình học cụ trong hội nghị điểm Cuộc vận động 50 quân khu 9 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức. Ảnh: Ðặng Thạch

Phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”

Công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt; kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ (CB, CS). Qua đó, giúp CB, CS an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Ðảng được các cấp ủy thường xuyên quan tâm. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng các cấp đúng theo hướng dẫn; trong đó, kịp thời kiện toàn đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp khi có biến động nhân sự, bảo đảm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng trong các lực lượng được thực hiện đúng, đạt chất lượng, gắn với nhu cầu quy hoạch của địa phương. Trong đó, phát triển đảng viên lực lượng thường trực đạt 133,3% kế hoạch năm, lực lượng dân quân tự vệ đạt 25,8% (vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 1,8%), lực lượng dự bị động viên đạt 15% (đạt 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ). Công tác CB được thực hiện đúng quy trình, công tâm, khách quan; phối hợp với thường trực các huyện, thành ủy chỉ đạo các đảng ủy cơ sở trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Ðảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện tốt phong trào thi đua lực lượng vũ trang Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới, chính sách “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước, nhớ nguồn”. Tham mưu giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách theo quyết định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân, duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, hoạt động đúng chức năng, xung kích trong thực hiện hiệm vụ, hưởng ứng các phong trào do đoàn, hội cấp trên phát động.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, CB, CS lực lượng vũ trang tỉnh luôn giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng. 100% CB, CS tuyệt đối trung thành với Ðảng, Tổ quốc và nhân dân. Trong thực hiện nhiệm vụ, CB, CS đã không quản ngại khó khăn, gian khổ (tìm kiếm cứu nạn, phòng chống bão, rà phá bom mìn…) luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và làm việc với tinh thần, ý thức trách nhiệm chính trị cao.

CB, CS lực lượng vũ trang tỉnh luôn bám sát địa bàn, đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ðồng thời, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch; tích cực phê phán những quan điểm sai trái, cơ hội chính trị, chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019, lực lượng vũ trang tỉnh vẫn còn một số hạn chế đó là: Tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo việc quản lý nguồn và thực hiện quy trình trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có lúc có nơi chưa chặt chẽ. Kết quả kiểm tra các nội dung, tiêu chuẩn rèn luyện của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có nội dung đạt thấp. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát ở một số đảng ủy, chi bộ có mặt còn hạn chế. Công tác quản lý, giáo dục và giải quyết tình hình tư tưởng cho CB, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời.

Xây dựng đơn vị vững mạnh

Năm 2020, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ. Trong đó, đi sâu lãnh đạo thực hiện tốt các nhóm giải pháp cơ bản. Cụ thể là lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra đôn đốc cấp dưới đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, đặc biệt là xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

Duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua năm 2019. Ảnh: Ðặng Thạch

Duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua năm 2019. Ảnh: Ðặng Thạch

Lãnh đạo các đảng ủy cơ sở trực thuộc, đảng ủy quân sự các huyện, thành phố tích cực và chủ động trong công tác chuẩn bị cho đại hội Ðảng các cấp. Tập trung làm tốt khâu chuẩn bị nhân sự cho đại hội, tuyệt đối không để những CB không đủ phẩm chất đạo đức, năng lực tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng CB, CS trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh, kịp thời định hướng về nhận thức, tư tưởng cho CB, CS. Qua đó, giúp CB, CS có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiện nghiêm Nghị quyết của Ðảng ủy Quân khu và nghị quyết của Ðảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao bảo đảm chất lượng.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, có bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

Tết Canh Tý năm 2020 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức đón Tết Quân dân. Toàn lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp tốt với các ngành chức năng tỉnh, huyện và các đơn vị, địa phương tổ chức Tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm, mang ý nghĩa tích cực, tạo được niềm tin của nhân dân đối với bộ đội, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân. Ðảng ủy Bộ CHQS tỉnh tin rằng, chất lượng hoạt động công tác Ðảng, công tác chính trị sẽ không ngừng được nâng lên. Ðồng thời, góp phần xây dựng Quân đội ta vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ðại tá Lê Văn Hùng

Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN