Ðài Loan tăng lương cơ bản và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm của người lao động

03/01/2021 - 20:42

BDK - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tổ chức thông báo đến từng xã, phường, thị trấn về việc thông báo Đài Loan tăng lương cơ bản và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm của người lao động (NLĐ).

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, kể từ ngày 1-1-2021, mức lương cơ bản của NLĐ, mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế được điều chỉnh như sau: mức lương cơ bản mới 24.000 Đài tệ/tháng. Tổng mức phí tham gia bảo hiểm lao động 10,5% lương cơ bản của NLĐ. Trong đó, chủ sử dụng đóng 70%, NLĐ 20%, Nhà nước hỗ trợ 10%. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 24 ngàn Đài tệ trên tháng là 504 Đài tệ/tháng. NLĐ làm việc trong gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.

Tổng mức phí tham gia bảo hiểm y tế 4,69% lương cơ bản của NLĐ. Trong đó, chủ sử dụng đóng 60%, NLĐ đóng 30%, Nhà nước hỗ trợ 10%. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 24 ngàn Đài tệ trên tháng là 338 Đài tệ/tháng. Mức phí tham gia bảo hiểm y tế trên áp dụng cho cả đối tượng lao động làm việc trong gia đình.

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN