[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

19/05/2022 - 11:34

Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa lý luận và thực tiễn, giữa việc công và đời tư.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN