10 năm các công trình ấp, khu phố văn hóa

01/09/2009 - 16:06

Thị xã Bến Tre (TXBT) là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, có 16 đơn vị hành chính cấp xã (10 phường, 6 xã), diện tích tự nhiên 6.742 ha, 26.528 hộ dân với 143.639 nhân khẩu. Năm 2007, TXBT được công nhận là đô thị loại III. Cơ cấu kinh tế của Thị xã là thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã đã tập trung chỉ đạo và thực hiện khá tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo được những nền tảng cơ bản trong xây dựng đời sống văn hóa mới, phù hợp với bộ mặt đô thị, góp phần to lớn trong việc thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Với quan điểm lấy từng hộ gia đình làm đối tượng chính, làm nền tảng của phong trào, hoạt động xây dựng đời sống văn hóa đã đi sâu vào việc vận động các hộ dân thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Mục tiêu của xây dựng đời sống văn hóa là nhằm đạt được 5 nội dung: xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; góp phần tạo nên cảnh quan môi trường sạch đẹp; nâng cao ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và làm cho cộng đồng phát huy được tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Tháng 3-1998, khu phố 1, phường I được công nhận khu phố văn hóa đầu tiên. Đến nay, TXBT đã có 67/67 ấp, khu phố, 7 chợ, 162 cơ quan, đơn vị cấp thị xã, 178 cơ quan đơn vị cấp tỉnh, 52 cơ sở thờ tự, 7 xã, phường đạt chuẩn văn hóa.

Trong phát triển kinh tế đã chuyển đổi cơ cấu đúng hướng, thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 58,02%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp  chiếm 37,6% và nông nghiệp chiếm 4,22%. Các ngành thương mại dịch vụ phát triển đa dạng, mạng lưới kinh doanh đều khắp trên địa bàn, trong đó có nhiều loại hình qui mô lớn như siêu thị, trung tâm thương mai, ngân hàng và 9.068 cơ sở sản xuất kinh doanh đã đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống của nhân dân. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, chỉ tính riêng từ năm 2006, hộ nghèo từ 4,38% giảm còn 2,04%, mức bình quân thu nhập đầu người từ 15,05 triệu đồng lên 27,46 triệu đồng/năm. Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư tốt, các phong trào văn nghệ thể thao được mở rộng đến nhiều đối tượng và sát từng địa phương, nhất là đến từng ấp, khu phố. Đặc biệt, trong năm 2009, các cuộc thi: sáng tác ca khúc, bài ca vọng cổ, sáng tác ảnh thời sự, nghệ thuật... đã có trên 270 tác giả tham gia với 414 tác phẩm, thể hiện nhiều tình cảm và niềm tin với quê hương Bến Tre. Công tác giáo dục thường xuyên được quan tâm. Hội đồng giáo dục các cấp hoạt động có hiệu quả, công tác xã hội hóa giáo dục được nhân dân đồng tình hưởng ứng và ngày càng phát triển.

Trong xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, 10 năm qua, với nhiều phương châm, Thị xã đã huy động sức dân đóng góp trên 28,7 tỷ đồng xây dựng trên 57.300m đường nhựa, bê-tông, cầu kiên cố, vỉa hè.  Nhân dân Thị xã cũng đã chấp hành chủ trương di dời, giải tỏa để thực hiện 60 công trình, diện tích đất thu hồi 131,78 ha, có 4.625 hộ chấp hành di dời. Xã Sơn Đông, Phú Hưng và phường Phú Khương thực hiện tốt nội dung này. Hiện nay 16/16 xã, phường của Thị xã đều có đường ôtô dẫn đến trung tâm.

Trong việc nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tổ NDTQ có vai trò rất quan trọng. Hoạt động của tổ đã góp phần thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, duy trì mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa, thực hiện bình đẳng giới... Đồng thời, phát huy được sức mạnh vật chất, tinh thần và các nguồn lực trong nhân dân để thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

 Với hoạt động của các tổ hòa giải, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự của 67 ấp, khu phố đã hạn chế được những mâu thuẫn hoặc tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm tốt đẹp. Phong trào vận động Quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, vận động xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương...  được toàn xã hội tích cực hưởng ứng. Cụ thể, Thị xã đã được các nguồn hỗ trợ trên 4,9 tỷ đồng xây dựng 760 nhà tình nghĩa, tình thương, sửa chữa 165 nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo, tặng sổ tiết kiệm, vận động cứu trợ hàng tỷ đồng. Các loại hình khuyến học, khuyến tài được thực hiện đến tận ấp, khu phố, giúp đỡ nhiều học sinh khó khăn thành đạt trong cuộc sống...

TRẦN TUYẾN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích