19 tháng 5, nguyện giữ trọn lời thề với Bác

19/05/2009 - 07:56
Bác Hồ đang làm việc tại giàn hoa trong Phủ Chủ tịch.

Cuộc đời 79 mùa xuân, hơn 60 năm, từ thuở thiếu niên cho đến phút cuối cùng, Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh, trong sáng, cao thượng và đẹp đẽ tuyệt vời.

Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc, cho ý chí kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt mấy nghìn năm lịch sử; là người thầy vĩ đại của Đảng ta, là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

19 tháng 5 năm nay, 40 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng và để lại cho chúng ta bản Di chúc lịch sử thiêng liêng, bất hủ. Di chúc của Người là tài sản tinh thần, mãi mãi khắc sâu vào trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, mãi mãi soi sáng con đường đi đến vinh quang và thắng lợi của dân tộc.

Trong những ngày này, đọc lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi  người Việt Nam càng tưởng nhớ đến Người với lòng biết ơn, niềm tự hào và lòng kính yêu vô hạn. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau suy ngẫm lại, những lời thề mà đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc trước anh linh Bác, để mỗi người chúng ta kiểm điểm lại những việc mà mình đã thực hiện được, đang thực hiện và sẽ thực hiện theo những lời thề, cũng như theo những lời dặn dò, nhắn nhủ mong đợi của Bác.

Khi vĩnh biệt Người, chúng ta đã nguyện: "Giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của Người". Lời thề ấy, 6 năm sau bằng đại thắng mùa xuân 1975, hoài bão lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bực là làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" đã trở thành hiện thực.

Vĩnh biệt Người, chúng ta nguyện: "Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào". Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội, theo con đường Bác Hồ đã chọn. Nhưng đến cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, Liên Xô và hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào. Trước thời điểm nghiệt ngã của lịch sử, Đảng ta kiên định lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững ổn định chính trị; lãnh đạo nhân dân ta thực hiện công cuộc đổi mới. Sau hơn 20 năm đổi mới, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Thực hiện lời thề "Hết lòng hết sức giữ gìn đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, làm hạt nhân cho khối đoàn kết toàn dân, đảm bảo cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam hoàn toàn thắng lợi", Đảng ta đã không ngừng xây dựng, chỉnh đốn, từ Trung ương đến các chi bộ đảm bảo được sự đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, học tập rèn luyện thấm nhuần đạo đức Hồ Chí Minh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngày càng nâng cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trải qua biết bao khó khăn thử thách, Đảng đã lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua, đưa đất nước ngày càng phát triển, triển vọng vô cùng tươi sáng.

Thực hiện lời thề: "Luôn luôn phát huy tình cảm quốc tế trong sự nghiệp của Hồ Chủ tịch, hết lòng góp sức vào việc khôi phục và tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa và giữa các đảng anh em trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế vô sản; thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc". Trong điều kiện lịch sử thế giới đã có những biến động phức tạp và thay đổi lớn, chúng ta đã kiên trì xây dựng một nền ngoại giao độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển, không ngừng mở rộng, quan hệ đối ngoại. Nhờ đó, hơn bao giờ hết, uy tín và vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

"Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch". Học tập đạo đức, tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là học tư tưởng về đạo đức và đạo đức cách mạng mà còn phải học và làm theo tấm gương đạo đức của chính bản thân Người. Đạo đức, tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện qua hoạt động, hành vi và lối sống, qua các mối quan hệ với con người, với công việc, trong giao tiếp ứng xử hàng ngày. Ở đâu, lúc nào, đối với bất cứ ai, đạo đức Hồ Chí Minh cũng thể hiện sinh động của tính nhất quán giữa nói và làm, tính trung thực và sự khiêm tốn; tính linh hoạt và uyển chuyển trong đối nhân xử thế; lòng dũng cảm, sự sáng suốt, đức hy sinh và nghị lực phi thường vượt qua mọi khó khăn thử thách, sự ân cần, chu đáo, lòng khoan dung độ lượng đầy tính nhân ái, vị tha với con người; sự nhạy cảm và rất mực tinh tế của Người đối với mỗi con người, mỗi cảnh đời và những số phận khác nhau của họ.

40 năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã không ngừng học tập và rèn luyện theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, từ 3-2-2007, Đảng ta đã phát động Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân. Tuy chỉ mới hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động nhưng chúng ta đã đạt được những thành quả tích cực rất đáng mừng. Cuộc vận động sẽ còn được tiếp tục và chắc chắn sẽ mang lại những kết quả to lớn.

Nhân kỷ niệm lần thứ 119, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19-5-2009), tiến tới kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người (2-9-1969 - 2-9-2009); ôn lại năm lời thề trước vong linh của Bác, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre nguyện sẽ hết lòng, hết sức thực hiện những lời dặn dò, nhắn nhủ của Người trước lúc đi xa, góp phần cùng cả nước phấn đấu đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

19 tháng 5,  Đảng bộ và nhân dân Bến Tre nguyện giữ trọn lời thề với Bác.

Vũ Hồng Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN