60 năm dũng cảm, mưu trí bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển quê hương

16/12/2020 - 06:44

BDK - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, là thành phần của Quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra. BĐBP luôn lấy mục tiêu cách mạng của Đảng, của dân tộc làm lý tưởng và là mục tiêu phấn đấu, trưởng thành. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của đất nước trong từng giai đoạn cách mạng.

Cán bộ, chiến sĩ tàu tuần tra cao tốc Hải đội Biên phòng 2 quán triệt mệnh lệnh trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Biên Cương

Cán bộ, chiến sĩ tàu tuần tra cao tốc Hải đội Biên phòng 2 quán triệt mệnh lệnh trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Biên Cương

Truyền thống lịch sử

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 3-3-1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100 thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nêu rõ: “Thống nhất các đơn vị Bộ đội quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị Công an biên phòng, Cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là Công an nhân dân vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an”. Từ đó, ngày 3-3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng BĐBP ngày nay.

Cùng với sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân vũ trang. Ngày 20-12-1960, tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; Tiểu đội An ninh vũ trang tỉnh (tiền thân của BĐBP tỉnh) được thành lập làm nhiệm vụ cảnh vệ, cận vệ, bảo vệ cơ quan lãnh đạo tỉnh và các mục tiêu quan trọng; giữ vững căn cứ, giữ vững đường hành lang liên tỉnh và từ tỉnh xuống huyện. Tiểu đội An ninh vũ trang tác chiến theo phương thức “phòng thủ bảo vệ” vừa chiến đấu, vừa tổ chức quần chúng đấu tranh chính trị, làm công tác binh vận, bảo vệ vững chắc căn cứ, bảo vệ cán bộ lãnh đạo và các cơ quan của tỉnh.

Tiếp thu Nghị quyết số 24 của Trung ương Đảng và Chỉ thị số 32 của Bộ Nội vụ; ngày 20-3-1976, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quyết định chuyển lực lượng An ninh vũ trang thành lực lượng Công an nhân dân vũ trang, thuộc Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang. Về mặt Đảng, Tỉnh ủy xác định đơn vị Công an nhân dân vũ trang tỉnh là một cấp ủy Đảng trên cơ sở. Lực lượng ra đời trong hoàn cảnh vừa chiến đấu, vừa xây dựng, với nhiều khó khăn, thử thách mà đơn vị phải khắc phục, anh dũng, mưu trí vượt qua mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, thâm độc của kẻ thù.

Quán triệt Nghị quyết số 22 ngày 10-10-1979 của Bộ Chính trị về việc “Chuyển giao nhiệm vụ và lực lượng Công an nhân dân vũ trang từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng và đổi tên thành BĐBP”. Cùng với cả nước, tên gọi BĐBP tỉnh chính thức ra đời, với chức năng nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng của Quân đội nhân dân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bất khả xâm phạm biên giới bờ biển của Tổ quốc. Trong xây dựng đơn vị, Đảng ủy BĐBP tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở. Xây dựng và bố trí lực lượng đảng viên đứng ở các mũi nhọn chiến đấu. Nâng cao tính đảng cho mỗi đảng viên, đây là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi cho hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, việc xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, Đảng ủy - Chỉ huy BĐBP tỉnh chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; qua đó, xây dựng quy chế hoạt động trong lãnh đạo, sinh hoạt chi bộ, đảng ủy, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến... Có thể khẳng định, qua gần 5 năm, chuyển từ lực lượng Công an nhân dân vũ trang sang BĐBP, đánh dấu một bước ngoặt phát triển mới trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển trong tình hình mới. BĐBP tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Công an trên khu vực biên phòng…, tạo tiền đề cho BĐBP chuyển sang giai đoạn đổi mới của đất nước.

Năm 1986 - 2006, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh, chính quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.

Nhiệm vụ vẻ vang

Nghị quyết số 11 ngày 8-8-1995 của Bộ Chính trị nêu rõ: Nhiệm vụ biên phòng trong tình hình mới rất toàn diện và phức tạp bao gồm: bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội, chống xâm nhập trái phép và chống buôn lậu qua biên giới…; BĐBP cần được xây dựng vững mạnh theo phương hướng: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chất lượng cao, số lượng phù hợp, tổ chức hợp lý, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng”. Bằng kinh nghiệm sáng tạo trong những năm đấu tranh cam go phức tạp, đòi hỏi quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng BĐBP tỉnh phải mưu trí, dũng cảm, có tinh thần chủ động, quyết đoán, linh hoạt sáng tạo trong công tác, tìm ra những giải pháp xử lý tối ưu nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra bảo vệ biên giới biển. Ảnh: B. Cương

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra bảo vệ biên giới biển. Ảnh: B. Cương

Thực tiễn 60 năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng, nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ khu vực biên giới biển. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào và các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn kiên trì bám dân, bám địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới biển tỉnh nhà.

Hiện nay, trước những khó khăn, thử thách nhiều mặt ở cả trong và ngoài nước; cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng “Bộ đội Cụ Hồ”; luôn vững vàng nơi “đầu sóng, ngọn gió”, kề vai sát cánh bên nhau trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội, trên dưới một lòng, vượt qua mọi gian nguy, thử thách… Đó chính là những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Biên phòng đã được tôi luyện trong môi trường công tác, chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc là rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng BĐBP không ngừng phấn đấu vươn lên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đổi mới đất nước. Ngày 28-9-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” xác định rõ hơn, cụ thể hơn về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng BĐBP; đồng thời khẳng định BĐBP là một quân chủng của Bộ Quốc phòng. Luật Biên phòng cũng được Quốc hội thông qua vào ngày 12-11-2020 với sự đồng thuận cao. Đây là cơ sở pháp lý, thực tiễn cho lực lượng BĐBP thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia nâng lên tầm cao mới.

Xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà, BĐBP tỉnh là lực lượng chuyên trách, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, sự đoàn kết giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhân dân; cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng BĐBP anh hùng, truyền thống vẻ vang của quê hương Bến Tre “Đồng Khởi” quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, để lực lượng BĐBP tỉnh không ngừng lớn mạnh từng bước chính quy, hiện đại, là lực lượng tinh nhuệ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

 Đại tá Võ Văn Ngon - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN