An toàn giao thông trong cao điểm mùa du lịch và mùa mưa bão

21/06/2022 - 13:01

BDK.VN - Thực hiện công văn của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai các giải pháp tổ chức vận tải các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải trong đợt cao điểm mùa du lịch và mùa mưa bão, Sở Giao thông vận tải đã có công văn triển khai gửi các đơn vị kinh doanh vận tải; các đơn vị quản lý, khai thác bến xe.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, để đảm bảo an toàn giao giao thông trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và phương tiện vận tải trong đợt cao điểm mùa du lịch và mùa mưa bão, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ tại Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21-10-2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô có trách nhiệm phổ biến cho người lái xe việc chấp hành quy định của pháp luật về trọng tải của phương tiện lưu thông trên đường; không được tổ chức hoặc yêu cầu người lái xe bốc xếp, vận chuyển hàng hóa vượt quá khối lượng cho phép theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm liên đới nếu xe thuộc quyền quản lý của đơn vị thay đổi các thông số kỹ thuật của xe trái với quy định, vận chuyển hàng hóa vượt quá khối lượng cho phép tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm khi người lái xe chở hàng hóa vượt quá khối lượng cho phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng đường bộ và đường thủy chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, phương tiện, người điều khiển phương tiện nhằm phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu đi lại của người dân, khách du lịch và doanh nghiệp. Phân công nhân viên tăng cường kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, camera để nhắc nhở, xừ lý kịp thời đối với phương tiện vi phạm.

Thanh Tra Sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, tải trọng phương tiện; các quy định xếp hàng hóa trên xe ô tô và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và tải trọng xe.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy; kiểm soát tải trọng phương tiện theo quy định và phối hợp cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô đối với đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, kết hợp với cao điểm xử lý vi phạm tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN