Ba Tri nhiều kết quả nổi bật trong công tác hòa giải cơ sở

03/03/2024 - 20:36

BDK - Huyện Ba Tri có 21 xã, 2 thị trấn (thị trấn Ba Tri và thị trấn Tiệm Tôm), với hơn 54,6 ngàn hộ dân, 189,8 ngàn nhân khẩu. Ba Tri là đơn vị được cấp trên đánh giá cao về kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải cơ sở (HGCS) và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL).

Sinh hoạt Câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri. ảnh: CTV

Sinh hoạt Câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri. Ảnh: CTV

Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Tri - Phó chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL  huyện Hồ Văn Út chia sẻ: Thời gian qua, được sự quan tâm của ngành chức năng tỉnh, lãnh đạo huyện, công tác tuyên truyền, PBGDPL, HGCS và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện hiện có 125 tổ hòa giải với hơn 1 ngàn hòa giải viên, có 30 báo cáo viên cấp huyện và trên 500 tuyên truyền viên pháp luật. Đội ngũ này thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và đã góp phần nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động. 

Năm 2023, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện được đổi mới về nội dung, hình thức và có trọng điểm. Trong năm, huyện đã tổ chức hội nghị giới thiệu, triển khai các văn bản luật mới; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật ”An toàn giao thông” với sự tham gia của 23/23 đội dự thi của các trường THCS và 23/23 đội trường tiểu học cấp xã (21 xã và 2 thị trấn).

Các ngành, đoàn thể và địa phương đã tổ chức trên 6,2 ngàn cuộc tuyên truyền với hơn 166 ngàn lượt người dự, phát hành trên 10 ngàn bản tin PBGDPL. Nội dung tuyên truyền tập trung các quy định của pháp luật về dân sự, hộ tịch, đất đai, hôn nhân và gia đình, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường... Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, kéo giảm số trường hợp vi phạm pháp luật.

Sự quan tâm đúng mức, sát sao của ngành chức năng, lãnh đạo huyện đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác HGCS, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL. Toàn huyện hiện có 125 tổ HGCS, luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn. Năm 2023, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 229 vụ việc, đưa ra hòa giải 226 vụ (chiếm 98,7% đơn tiếp nhận); kết quả thành 214 vụ (đạt 94,7%), không thành 12 vụ (chiếm 5,3%). Đặc biệt, huyện tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp huyện với sự tham gia của 23/23 đơn vị cấp xã, đã chọn đội tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh và đạt giải II. 

Theo Trưởng Phòng Tư pháp huyện Ba Tri Hồ Văn Út: Để đạt kết quả hòa giải thành cao, phòng Tư pháp và Hội Luật gia huyện có kế hoạch phối hợp tham gia hòa giải; khi có yêu cầu của tổ hòa giải, đều được sự hỗ trợ của luật gia. Mặt khác, đối với xã có các tổ chức tín ngưỡng hay tôn giáo, tổ hòa giải đã mời những người có chức sắc tham gia, góp phần để buổi hòa giải thành công và đạt kết quả cao.

Đối với công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện sát theo kế hoạch. Huyện tổ chức tập huấn, kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá và kịp thời điều chỉnh, bổ sung những hạn chế và hoàn thiện các tiêu chí. Đến nay, huyện Ba Tri đã có 10 xã được công nhận nông thôn mới, 21 xã và 2 thị trấn đạt chuẩn TCPL.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, HGCS và xây dựng xã đạt chuẩn TCPL trong thời gian tới, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Ba Tri đã đưa ra những giải pháp cơ bản. Trong đó, huyện tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo kế hoạch năm và theo chỉ đạo của cấp trên, kết hợp xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL. Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác HGCS.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN