Ba Tri tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ

03/10/2013 - 17:19

Ngày 1-10-2013, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Tư pháp phối hợp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ cho đại diện Công an, Quân sự, Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên, Văn hóa - Thông tin, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã, Bí thư chi bộ cơ quan, trường học, ấp, khu phố các xã tiểu vùng II (An Đức, An Bình Tây, Vĩnh Hòa, Vĩnh An và Thị trấn).

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới; Chương trình số 247/2009 của Quân ủy Trung ương thực hiện Kết luận số 41 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN