Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ sáu

14/11/2023 - 18:33

BDK - Ngày 14-11-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ; Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ CCHC của Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì phiên họp thứ sáu của BCĐ CCHC của Chính phủ nhằm sơ kết công tác CCHC 10 tháng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023 theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ CCHC của tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và đánh giá, trong 10 tháng năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đẩy mạnh CCHC. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn đối với CCHC nói chung, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ - Trưởng BCĐ đã chủ trì 3 phiên họp của BCĐ, đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xem xét tình hình, chuyển biến thực tế để rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai với quyết tâm cao để thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra CCHC được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các thành viên BCĐ và Thường trực BCĐ đã kiểm tra công tác CCHC tại các tỉnh, thành phố theo kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Nội vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh kết luận ban hành. Thủ tướng cơ bản đánh giá cao, đồng tình với báo cáo, ý kiến của các bộ ngành Trung ương và địa phương. Nổi lên là công tác chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là các khó khăn vướng mắt lớn đã được chỉ ra trong các cuộc họp trước đây. Công tác ban hành các văn bản, họp nhiều chuyên đề đã mang lại hiệu quả. Nhiều bộ ngành đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong triển khai thực hiện. Có sự chuyển biến rõ nét trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới là nâng cao tầm quan trọng của CCHC. Đẩy mạnh hơn 6 nội dung CCHC. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Lắng nghe và cầu thị tiếp thu các ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Các bộ ngành còn nợ văn bản phải khẩn trương hoàn thành để kịp thời trình Chính phủ ban hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, kỷ luật cụ thể.

Tin, ảnh : Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN