Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh triển khai ý định diễn tập

17/05/2018 - 14:51

BDK.VN - Sáng 17-5-2018, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành và Mỏ Cày Bắc.

Quang cảnh hội nghị triển khai ý định. Ảnh: Đ. Thạch

Quang cảnh hội nghị triển khai ý định. Ảnh: Đ. Thạch

Đại biểu lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo, chỉ huy của 2 huyện Châu Thành và Mỏ Cày Bắc đến dự.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã triển khai các nội dung: Chỉ thị của Tỉnh ủy Bến Tre về thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2018; thông qua quyết định thành lập Ban nội dung diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành và Mỏ Cày Bắc cũng như nhiệm vụ của các thành viên; Quy định hệ thống văn kiện Quy định mật danh tín hiệu Diễn tập khu vực phòng thủ của 2 huyện Châu Thành và Mỏ Cày Bắc; ý định diễn tập khu vực phòng thủ của 2 huyện Châu Thành và Mỏ Cày Bắc.

Thời gian diễn tập huyện Châu Thành dự kiến diễn ra trong tháng 8-2018, huyện Mỏ Cày Bắc trong tháng 10-2018. Thời gian diễn tập chính thức cấp huyện là 2,5 ngày, cấp xã, thị trấn 1,5 ngày.

Với đề mục “Chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ huyện Châu Thành và Mỏ Cày Bắc”. Nội dung gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 là chuyển địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến khu vực phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành tác chiến khu vực phòng thủ.

Phần thực hành, thực binh với các nội dung: Thực hành thiết quân lực, giới nghiêm; thực hành đại đội bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không, đại đội bộ binh vận động tập kích địch tạm dừng; thực hành trung đội dân quân đánh địch tiến công hỏa lực và tiến công vào địa bàn xã; thực binh A2, triển khai Sở Chỉ huy cơ bản, triển khai cứu chữa thương binh…

Diễn tập nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp về quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; làm cơ sở để xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc  và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tác chiến phòng thủ, nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong chống khủng bố, giải tán biểu tình, dập tắt bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, thi hành thiết quân lực giới nghiêm, phát huy sức mạnh tổng hợp sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Vũ Thành Đức - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh nhấn mạnh: “Để công tác diễn tập 2 huyện Châu Thành và Mỏ Cày Bắc đạt kết quả tốt, Ban Chỉ đạo diễn tập 2 huyện cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, phải phân biệt rõ giữa lãnh đạo và thực hành diễn tập; chuẩn bị đầy đủ văn bản phục vụ và chỉ đạo trong diễn tập, với mục đích “đạo phải diễn”; phải bám vào nguyên tắc, chủ trương, đường lối bởi tình huống giả định; làm kế hoạch điều hành trong đó có thời gian cụ thể, rõ ràng, nội dung, thành phần tham gia bồi dưỡng và tập huấn các cấp để phục vụ diễn tập. Công tác chuẩn bị và tổ chức luyện tập nội dung phải rõ ràng, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Các ngành nhanh chóng hướng dẫn thống nhất theo Ban nội dung. Về công tác bảo đảm quan trọng là bảo vệ, trên tinh thần tiết kiệm, chi tiêu đúng mục đích, rõ ràng. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài liệu, phương tiện, vật chất và con người trước, trong và sau diễn tập; phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm và làm tham mưu cho các ngành trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập .

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN