Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Lộc thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng

18/09/2020 - 07:13

BDK - Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP) và kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ 2019 của Đảng ủy Ban CHQS huyện Mỏ Cày Bắc, Ban CHQS xã Hòa Lộc đã đưa phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) hoạt động ngày càng có nền nếp, hiệu quả vững chắc.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Mỏ Cày Bắc tặng hoa cho các dân quân tự vệ bắn giỏi.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Mỏ Cày Bắc tặng hoa cho các dân quân tự vệ bắn giỏi.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Ban CHQS xã đã thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác QS, QPĐP xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) xã vững mạnh cả ba mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời việc tổ chức thực hiện phong trào TĐQT. Có thể nói rằng quá trình thực hiện phong trào TĐQT của LLVT xã trong năm qua đã đánh dấu được sự đổi mới tích cực về phương thức tổ chức phong trào TĐQT theo hướng kết hợp chặt chẽ với quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng LLVT xã trong thời kỳ mới.

Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần quan trọng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi thành viên LLVT xã nhà trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Phong trào TĐQT không chỉ phát triển trong đơn vị thường trực mà còn diễn ra sôi nổi trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên được gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Không ngừng xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp” xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng cả về số lượng lẫn chất lượng. Phong trào TĐQT đã góp phần duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Qua củng cố tổ chức biên chế về số lượng, nâng chất lượng toàn diện, đến nay lực lượng DQTV đạt 1,49% so với dân số, đảng viên đạt 22,01% (tăng 1,38%). Lực lượng thường trực tổ chức huấn luyện tại chức đúng theo nội dung và thời gian quy định. Lực lượng DQTV tổ chức huấn luyện cho dân quân mới kết nạp; đưa đi tập huấn cán bộ huấn luyện cơ sở; trung đội dân quân cơ động đảm bảo tốt. Tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu, không có thanh niên diện 3 chống và bỏ ngũ. Thực hiện tốt các quyết định: số 290, 188, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời giải quyết các tồn đọng về chính sách. Năm 2019, Hội đồng Chính sách xã kê khai 49 hồ sơ theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nhận tiền 45 hồ sơ với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Đơn vị Quyết thắng

Phong trào thi đua của LLVT xã trong năm qua đạt được những thành tích khá toàn diện, xây dựng kế họach, đề ra nội dung thi đua trong năm gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và nhiệm vụ chính trị của đơn vị để phát động liên tục trong toàn LLVT xã. Trong phát động phải thường xuyên kiểm tra, uốn nắn kịp thời. Nhờ phát huy vai trò tham mưu của Ban CHQS xã cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP, QSĐP nên đã tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi để xã Hòa Lộc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT xã, là nguồn động viên cổ vũ to lớn để LLVT xã nhà tiếp tục đi lên.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng xã. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua sâu, rộng đạt hiệu quả thiết thực trong lực lượng. Gắn chặt các phong trào TĐQT của đơn vị với thực hiện các phong trào thi đua của địa phương, tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đạt được trong phong trào TĐQT năm 2019, Ban CHQS xã vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Đây là những thành quả hết sức to lớn, là niềm tự hào chung của tập thể, là động lực mạnh mẽ giúp Ban CHQS xã tiếp tục lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ra sức học tập, công tác, thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Thanh Triều

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN