Nhiều hộ dân đóng góp xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm xã Bình Thành

Nhiều hộ dân đóng góp xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm xã Bình Thành