Bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật an toàn trong huấn luyện

09/04/2021 - 06:28

BDK - Với đặc thù khai thác, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện ở các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, hàng năm, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức huấn luyện cho nhiều đối tượng, với cường độ huấn luyện cao, trong khi đó hầu hết các loại VKTBKT đã qua nhiều năm sử dụng và tăng hạn nhiều lần.

Cán bộ Đại đội kho Phòng Kỹ thuật sơn sửa hòm đạn. Ảnh: Đặng Thạch

Cán bộ Đại đội kho Phòng Kỹ thuật sơn sửa hòm đạn. Ảnh: Đặng Thạch

Để duy trì tốt hệ số kỹ thuật của VKTBKT theo đúng quy định, Phòng Kỹ thuật thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát lại thực lực VKTBKT hiện có và xác định đầy đủ mức độ, chất lượng của từng loại VKTBKT để xây dựng kế hoạch sửa chữa, phục hồi, tăng hạn sử dụng nhằm nâng cao hệ số kỹ thuật và bảo đảm độ tin cậy, chắc chắn của VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện. Từ đó, các đơn vị làm tốt công tác quản lý và duy trì có nền nếp công tác kỹ thuật; tích cực chủ động kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, quản lý chặt chẽ VKTBKT, không để hư hỏng, mất mát hoặc xuống cấp do nguyên nhân chủ quan. Đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành công tác kỹ thuật, góp phần thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng ngành kỹ thuật của tỉnh vững mạnh toàn diện.

Phòng Kỹ thuật cũng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các bước chuẩn bị và sử dụng vũ khí, khí tài đạn dược. Thường xuyên duy trì bảo đảm chất lượng, đồng bộ, an toàn cho VKTBKT, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, đặc biệt đã làm tốt các nội dung bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT như: chuẩn bị sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật, kiểm định chất lượng, sửa chữa và niêm cất.

Công tác huấn luyện kỹ thuật được xây dựng thành nền nếp “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết gắn với huấn luyện thực hành trên VKTBKT, chú trọng huấn luyện, hướng dẫn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thực hiện đúng thứ tự, đủ nội dung công việc theo quy trình.

Những năm tới, để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cấp trên giao, cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải quan tâm thực hiện tốt các biện pháp chủ yếu. Đó là quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của LLVT tỉnh, tham mưu kịp thời, chính xác cho cấp ủy, người chỉ huy các cấp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, tạo sự tiến bộ vững chắc trên mọi mặt công tác kỹ thuật, tập trung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác sử dụng các loại VKTBKT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác huấn luyện cho từng đối tượng ở các đơn vị.

Công tác quản lý, sử dụng VKTBKT tại các đơn vị phải được tổ chức thực hiện theo đúng các quy chế, quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và của ngành kỹ thuật các cấp, đặc biệt là phải tuân thủ theo quy chế quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật. Chú trọng công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các đơn vị thực hiện đúng công tác chuẩn bị sử dụng, chế độ lau chùi, bảo quản, bảo dưỡng sau khi sử dụng; chế độ bảo quản hàng ngày, tuần. Thực hiện đúng, đủ nội dung chế độ kiểm tra kỹ thuật định kỳ hoặc kiểm tra kỹ thuật bất thường (khi cần), chế độ bảo dưỡng theo quy định; kiểm tra, phát hiện và có kế hoạch sửa chữa hoặc đề nghị cấp đổi kịp thời VKTBKT hư hỏng không bảo đảm an toàn cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật cho các đối tượng, trong đó đặc biệt chú trọng về an toàn trong sử dụng VKTBKT; huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tính năng, tác dụng, cấu tạo của các loại VKTBKT có trong biên chế và công tác bảo đảm an toàn vũ khí, đạn trong huấn luyện, diễn tập.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật. Thực hiện nghiêm nền nếp chính quy trong công tác kỹ thuật, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, đăng ký, thống kê, quản lý VKTBKT, từng bước nâng cao năng lực và phương pháp chỉ huy, chỉ đạo, quản lý kỹ thuật ở từng đơn vị. Duy trì và thực hiện tốt các nội dung kiểm tra theo phân cấp, định kỳ, đột xuất, tăng tần suất kiểm tra của cán bộ các cấp, đồng thời gắn trách nhiệm của cán bộ kiểm tra với các nội dung sau khi đã kiểm tra. Tổ chức khai thác có hiệu quả các loại VKTBKT hiện có, duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, chống sự ảnh hưởng của khí hậu, môi trường, nước mặn tác động đến các loại VKTBKT.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Minh (Phó chủ nhiệm kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN