Bến Tre xếp thứ 31/63 tỉnh thành về mức độ chuyển đổi số

08/08/2022 - 16:52

BDK.VN - Ngày 8-8-2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số (CĐS) năm 2021 của các bộ, ngành, địa phương. Theo đó, về xếp hạng chung, Bến Tre xếp hạng thứ 31/63 tỉnh thành, tăng 2 bậc so với năm 2020.

Các kết quả cụ thể như: Thể chế số xếp hạng 6/63, nhận thức số 16/63, nhân lực số 28/63, hạ tầng số 58/63, an toàn thông tin mạng 53/63. Ba trụ cột CĐS tại tỉnh có sự thay đổi xếp hạng: Chính quyền số 28/63 (tăng 11 bậc so với năm 2020), kinh tế số 26/63 (tăng 11 bậc so với năm 2020), xã hội số 53/63 (giảm 31 bậc so với năm 2020).

Kết quả xếp hạng hiện được cập nhật tại website Thông tin đánh giá và xếp hạng CĐS DTI của Bộ Thông tin và Truyền thông http://dti.gov.vn. Bộ chỉ số CĐS gồm 3 cấp: CĐS cấp tỉnh; CĐS cấp bộ; CĐS quốc gia.

Trong đó, chỉ số CĐS cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mỗi trụ cột gồm 7 chỉ số chính: Chỉ số đánh giá về chuyển đổi nhận thức, chỉ số đánh giá về kiến tạo thể chế, chỉ số đánh giá về phát triển hạ tầng và nền tảng số, chỉ số đánh giá về thông tin và dữ liệu số, chỉ số đánh giá về hoạt động CĐS, chỉ số đánh giá về an toàn an ninh mạng, chỉ số đánh giá về đào tạo và phát triển nhân lực. Mỗi chỉ số chính có những chỉ số thành phần khác nhau và trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí.

Thực hiện xếp hạng theo các tiêu chí này nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CĐS hàng năm của các bộ, tỉnh và cả nước, góp phần triển khai  CĐS quốc gia

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN