Biểu mẫu mới về đăng ký doanh nghiệp

01/04/2021 - 18:57

BDK - Ngày 16-3-2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (DN). Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1-5-2021.

Theo đó, thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký DN, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký DN, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu này được sử dụng thống nhất trên toàn quốc, cụ thể gồm các mẫu sau đây:

- Giấy đề nghị (GĐN) đăng ký DN tư nhân; công ty TNHH một thành viên; công ty TNHH hai thành viên trở lên; công ty cổ phần; công ty hợp danh.

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài…

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký DN; thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký DN; thông báo về việc cho thuê DN tư nhân...

- GĐN cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký DN với DN được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- GĐN bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký DN với DN hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

- GĐN dừng thực hiện thủ tục đăng ký DN.

- GĐN đăng ký hộ kinh doanh; GĐN cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh…

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN