Bình Đại nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ

06/01/2023 - 05:52

BDK - Là một trong ba huyện ven biển của tỉnh, Bình Đại có vị trí chiến lược trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (QP, AN) của tỉnh. Xác định diễn tập (DT) là hình thức huấn luyện nhằm đánh giá toàn diện năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng cũng như nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững ổn định QP, AN, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc họp Đảng ủy Quân sự trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bình Đại. Ảnh: Hồ Hồng

Cuộc họp Đảng ủy Quân sự trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bình Đại. Ảnh: Hồ Hồng

Trên cơ sở mệnh lệnh, kế hoạch của trên, hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bình Đại đã tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị, luyện tập và tổ chức các cuộc DT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2022, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo DT huyện tổ chức thành công cuộc DT khu vực phòng thủ huyện; đồng thời, chỉ đạo tổ chức 5 cuộc DT chiến đấu phòng thủ theo phương án A, A2, A3, A4 và 1 cuộc DT phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các xã trên địa bàn huyện đạt chất lượng, yêu cầu kế hoạch và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Trong DT, huyện và các địa phương đã vận dụng tốt việc đổi mới về quy mô, hình thức, phương pháp, kết cấu, tình huống sát thực tế điều kiện địa phương. Qua đó, giúp cán bộ cấp ủy, chính quyền địa phương làm quen với các trạng thái QP, các phương án, nhiệm vụ đơn vị. Nâng cao trình độ tham mưu, chỉ huy hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong các tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cuộc DT vào cuối tháng 7-2022 có sự tham gia hợp đồng tác chiến của các xã Phú Long, Thừa Đức, Thạnh Phước và được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái về QP. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ.

Trung tá Võ Minh Thuận - Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Đại cho biết: Thông qua các cuộc DT, lãnh đạo huyện đã đánh giá cụ thể trình độ, khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang cũng như tiềm lực chính trị các cơ quan, đơn vị và thế trận lòng dân, làm cơ sở nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch huấn luyện, tác chiến, khả năng SSCĐ và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của toàn hệ thống chính trị huyện trong tình hình mới, giữ vững khu vực phòng thủ huyện.

Chất lượng DT đạt chất lượng là nhờ công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai được chỉ huy các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, kế hoạch DT của trên, kịp thời chỉ đạo, điều hành công tác DT đúng nội dung và thời gian quy định. Bám sát ý định DT đã được phê chuẩn, phù hợp tình hình thực tế địa phương và kết cấu giả định về địch, ta trong DT.

Theo Thượng tá Phạm Văn Công - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Đại, một trong những yêu cầu quan trọng nâng cao chất lượng các cuộc DT là tiếp tục tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc DT. Từ đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nêu cao ý thức cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, quyết tâm xây dựng Bình Đại trở thành huyện giàu về kinh tế, mạnh về chính trị và vững về QP, AN.

“Để nâng cao chất lượng DT, Ban CHQS huyện Bình Đại tiếp tục nghiên cứu vận dụng và thực hiện tốt Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế hoạt động trong khu vực phòng thủ vào thực tiễn quá trình xây dựng và củng cố QP, AN trên địa bàn huyện đạt chất lượng, hiệu quả. Củng cố tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ, ổn định về tổ chức, biên chế, trang bị, nâng cao chất lượng huấn luyện, DT cho các lực lượng, chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí tình huống xảy ra”.

(Thượng tá Phạm Văn Công - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Đại)

Hồ Văn Hồng

(Ban CHQS huyện Bình Đại)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN