Bình Thạnh gặt hái nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới

28/03/2024 - 20:57

BDK.VN - Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ tích cực từ các ngành tỉnh, huyện trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn xã Bình Thạnh (Thạnh Phú) có nhiều khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực. Vệ sinh môi trường ngày càng được đảm bảo, xã đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Kinh tế - xã hội chuyển dịch đúng hướng từ đó phát huy hiệu quả trên lĩnh vực cây trồng, chăn nuôi góp phần nâng cao thu nhập đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Sản phẩm rau của Hợp tác xã Bình Thạnh đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Sản phẩm rau của Hợp tác xã Bình Thạnh đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Nhờ được quan tâm đầu tư, hệ thống giao thông nông thôn xã Bình Thạnh tương đối hoàn chỉnh góp phần tạo điều kiện cho người dân vận chuyển, giao lưu hàng hóa nông sản được thuận lợi. Với lợi thế là xã tiếp giáp với trung tâm thị trấn huyện, có quốc lộ 57 và HL.25 đi qua, xã rất thuận lợi trong việc phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn xã. Một phần tiếp giáp với sông Cổ Chiên nên Bình Thạnh có lợi thế trong giao thông đường thủy và sản xuất nông nghiệp. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để ngành nông nghiệp trên địa bàn xã được xác định là ngành kinh tế chủ lực để phát triển nông thôn.

Trong những năm qua, giá trị sản xuất nông nghiệp mang lại kinh tế cao. Diện tích trồng dừa chiếm 282ha, trong đó diện tích cho trái khoảng 201ha, sản lượng ước đạt khoảng 1.930.000 trái/năm. Chăn nuôi bò, dê, gà, heo cũng mang lại kinh tế cao cho người dân, tổng đàn gia súc gia cầm 10.000 con. Cây màu phát triển ổn định diện tích 17ha, năng suất đạt 3 - 4 tấn/ha, trong đó tập trung trồng chuyên khu vực Ngũ Đồi Sơn ấp Thạnh Quí A khoảng 6,5ha. Địa phương thực hiện tốt việc vận động người dân đưa cây màu xuống chân ruộng mùa khô khoảng 5ha, diện tích còn lại trồng rải rác ở các ấp. Xã có 3 sản phẩm rau màu được chứng nhận OCOP 3 sao.

Cùng với đó, hoạt động công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tương đối ổn định. Toàn xã có 22 cơ sở tiểu thủ công nghiệp chủ yếu như: mộc gia dụng, gia công đan ghế nhựa, may gia công, may túi xách, đóng tàu… góp phần giải quyết việc làm ổn định cho 137 lao động tại địa phương. Thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến về quy mô dịch vụ. Xã có 2 doanh nghiệp, 8 công ty và 541 hộ sản xuất, kinh doanh, đã giải quyết cho 722 lao động tại chỗ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Bình Thạnh.

Được sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã đã lãnh đạo thực hiện Đề án xây dựng NTM, Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung đầu tư thế mạnh là cây màu hữu cơ, kết hợp với chăn nuôi. Vận động người dân tham gia vào các tổ hợp tác, từ đó bước đầu đã hình thành các mối liên kết trong sản xuất, dần thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Đến nay, xã đã thành lập được 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với 207 thành viên, vốn điều lệ đến nay đạt 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình hay, có hiệu quả được nhân rộng, tạo được các mối liên kết trong sản xuất. Các đàn gia súc, gia cầm phát triển ngày càng ổn định, chủ yếu tập trung vào những vật nuôi có hiệu quả kinh tế và phù hợp với điều kiện của địa phương. Từ đó đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 59,593 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Để đạt được những kết quả tích cực như hôm nay, Bình Thành luôn chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Xã đặc biệt quan tâm thực hiện công tác vận động tạo nguồn lực thực hiện chương trình. Qua tuyên truyền, vận động nâng cao được nhận thức của người dân về tham gia thực hiện xây dựng NTM. Từ đó người dân chủ động thực hiện những phần việc mà hộ gia đình tự thực hiện không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Xã còn thực hiện tốt việc lồng ghép Ngày Chủ nhật NTM hàng tháng và ngày NTM thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần để phổ biến, tuyên truyền xây dựng NTM đến người dân trên địa bàn xã.

Trong thời gian tới, xã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM. Nâng chất các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí NTM ngày càng cao hơn để tiến tới xây dựng thành công xã NTM theo kế hoạch đề ra. Tạo điều kiện cho kinh tế xã nhà phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt nâng cao thu nhập cho người dân.

Bài, ảnh: Thái Hòa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN